Święta Dzieciom 2022

Święta Dzieciom 2022

6 grudnia, w ramach będzie na WMN prowadzona coroczna akcja naWrzucaj Dziekanowi w ramach inicjatywy Święta Dzieciom. Zbiórka odbędzie się w godzinach 11:00-13:00.

W tym roku pomoc będzie przeznaczona dla „Stowarzyszenia na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER”, które działa od 22 lat. Stowarzyszenie wspiera dzieci leczone w Oddziale Onkologii i Hematologii i Oddziale Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięce o w Krakowie. Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na działanie Centrum wsparcia – w zakresie wsparcia dzieci w trakcie leczenia szpitalnego i wsparcia rodzin tych dzieci - zajęcia na oddziale, wsparcie poradni psychoonkologii poprzez zakup testów (uzgodnione z szefem poradni i Ordynatorem Oddziału), zakup tzw. „Magicznego dywanu” – do izolatki na oddziale – jest to interaktywne narzędzie, które wspiera rehabilitację dzieci.

Wstecz