Podziękowanie za pożegnanie Ś.P. Profesora Tadeusza Karwana

Serdecznie dziękuję Panu Dziekanowi Wydziału Metali Nieżelaznych, prof.dr hab. inż. Tadeuszowi Knychowi,

Władzom i Społeczności akademickiej Wydziału Metali Nieżelaznych

za godne i piękne pożegnanie Mojego Ś.P. Ojca Profesora Tadeusza Karwana.

Dziękuję także za kondolencje dla mnie i całej mojej Rodziny oraz Najbliższych,

za wspaniałe wspomnienie o Moim Ś. P. Ojcu.....

 

Pogrążona w głębokim smutku 

Joanna Karwan-Baczewska

 

Wstecz