Profesor Tadeusz Karwan - wspomnienie dr. Andrzeja Rembalskiego w czasopiśmie "Świętokorzyskie" (listopad 2023r.)