WMN będzie realizował nowy projekt POIR w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka !!!

Na Wydziale Metali Nieżelaznych będzie realizowany projekt z POIR 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka p.t.: Nowa technologia plastycznego kształtowania wyrobów dla lotnictwa i elektrotechniki z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kompozytowych, elastomerowych i metalowych z powłokami wytwarzanymi metodami druku 3D, CVD i PVD o ulepszonych właściwościach tarciowo-zużyciowych

Ocenie według kryteriów zostało poddanych 601 wniosków i zgodnie z zatwierdzoną 9 kwietnia 2021 r. listą rankingową, 169 projektów zostało wybranych do dofinansowania, na łączną kwotę dofinansowania  774 236 424,38 PLN.

Projekt będzie realizowany przez Konsorcjum w składzie ERKO sp. z o.o. sp. k. (Lider), AGH-WMN i Politechnika Rzeszowska

Wartość projektu : 7 835 748,97
Kwota dla AGH: 2 279 041,25

Kierownikiem projektu ze strony AGH-WMN jest prof. Krzysztof Żaba

Gratulujemy sukcesu!!!

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii plastycznego kształtowania części dla lotnictwa i elektrotechniki. Kluczowym zagadnieniem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi kompozytowych, elastomerowych i metalowych z wielowarstwowymi powłokami o ulepszonych właściwościach tarciowo-zużyciowych, których zadaniem jest zwielokrotnienie eksploatacyjnych walorów narzędzi wykorzystywanych do przeróbki plastycznej. W ramach prac B+R opracowane zostaną narzędzia kompozytowe na osnowie żywic polimerowych, wzmacnianych metalicznymi proszkami i niemetalicznymi włóknami, wielowarstwowe narzędzia elastomerowe o zróżnicowanej grubości i twardości oraz narzędzia z powłokami, nakładanymi na podłoże stalowe metodą druku 3D z metalu, narzędzia z powłoką azotku tytanu osadzaną metodą CVD na azotowaną jarzeniowo podwarstwę stalową a także narzędzia z powłoką PVD. Zastosowane narzędzia i technologie ich wytwarzania stanowią innowację procesową projektu, dzięki której możliwe będzie uzyskanie produktów dla przemysłu lotniczego i elektrotechnicznego o innowacyjnym poziomie parametrów jakościowych.

Badania przemysłowe po stronie AGH-WMN obejmują dobór materiałów na narzędzia kompozytowe, elastomerowe i stalowe z powłoką uzyskaną z wykorzystaniem druku 3D oraz symulacje numeryczne i fizyczne kształtowania plastycznego blach i rur ze stopów Al, Ni, Fe i Cu.

W wyniku projektu WMN wzbogaci się o DRUKARKĘ 3D DO METALU, co pozwoli na znaczący wzrost pozycji naukowej, poszerzenie oferty badawczej, dynamiczny rozwój i współpracę z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami, która może w przyszłości zaowocować kolejnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi

Wstecz