Dyżur Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia w dniu 28.06.24r.

Informujemy, że w dniu 28.06.24r. dyżur Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia zostaje jednorazowo przeniesiony na godz. 8.00 - 09.30. Celem ustalenia innego terminu można się kontaktować drogą e-mail bleszcz@agh.edu.pl.

Wstecz