Projekty

Sekcja Obsługi Projektów

Pracownicy


Aktualności dotyczące konkursów


NCBiR

NAWA

MNiSZW

FE

Dokumenty i formularze


Lista projektów

Projekty międzynarodowe

               

 

 1. UMO-2016/23/G/ST5/04058 BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze pt. Magnetic field assisted single step electrodeposition of CoFe based nano-structures, okres realizacji: 2018-2020.
 2. Projekt nr KIC CO2-SNG CO2 Methanation System for Electricity Storage Through SNG Production, okres realizacji: 2016-2018
 3. Projekt nr DKSA/PL-TW1/6/2013 pt. Phase diagram determinations of thermoelectric materials , okres realizacji: 2014-2016
 4. Program ramowy nr FoF.NMP.2013-10 Manufacturing processes for products made of composites or engineered metallic materials - Ultra Conductive Copper-Carbon Nanotube Wire, Konsorcjum: Ultrawire, okres realizacji: 2013-2016

Projekty naukowe

 

 1. NCN-MINIATURA 4, Badania procesu konsolidacji i umocnienia spieków Ti-GO i Ti6Al4V-GO,
 2. NCN-PRELUDIUM 16, UMO-2018/31/N/ST8/00908, Inspirowane naturą superhydrofobowe powłoki galwaniczne, 08.07.2019-07.07.2021
 3. NCN-MINIATURA 2, 2018/02/X/ST5/03032, Analiza wakancyjnych mechanizmów umocnienia w odkształconym i wyżarzonym magnezie, 30.03.2019-29.03.2020
 4. NCN-UMO-2017/27/B/ST8/01751, Badanie zjawisk konsolidacji proszków cyrkonu, z zastosowaniem technik ciśnieniowych, 17.07.2018-16.07.2021
 5. NCN-NCN PRELUDIUM 13 - UMO-2017/25/N/ST8/01721Niekonwencjonalne metody syntezy mikroelementów kompozytowych sterowalnych polem magnetycznym, 14.02.2018- 13.12.2020
 6. NCN-MINIATURA,  Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych ilości jonów Pd(II), Pt(II) lub Pt(IV) w roztworach wodnych, 24.01.2018 - 23.01.2019
 7. NCN-MINIATURA, Fundamentalne aspekty wytrzymałości i plastyczności szybko-krystalizowanego  stopu AM60, 01.10.2017 - 30.09.2018
 8. NCN SONATA 12, UMO-2016/23/D/ST8//00668, Walidacja nowego modelu izotermy adsorpcji, na wybranych przykładach adsorpcji jonów metali z roztworów wodnych, 18.07.2017 - 17.07.2020
 9. NCN , UMO-2016/21/N/ST8/00222, Elektrochemiczna synteza powłok i struktur stopowych Ni-M (M=Ru,Rh) o wysokiej wydajności katalitycznej, 01.04.2017-31.03.2020
 10. NCN OPUS 1, UMO-2016/21/B/ST8/00431, Synteza i analiza właściwości katalitycznych stopów z grupy metali przejściowych modyfikowanych tlenowcami, 17.02.2017 - 16.02.2021
 11. NCN OPUS 8, UMO-2014/15/B/ST8/01528, Rozdział jonów pierwiastków krytycznych w jednorodnym i niejednorodnym polu magnetycznym, 07.07.2015-06.12.2018

Projekty B+R

 
     

 

 1. PROJEKTY APLIKACYJNE POIR.04.01.04-00-0119/19-00, Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore dla przemysłu morskiego", Baltic Operator Sp. z o.o.(Lider), Akadmeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, okres realizacji: 01.09.2020-28.02.2023
 2. REGIONALNA AGENDA BADAWCZA POIR.04.01.02-00--47/17, ”Opracowanie unikatowej w skali światowej technologii produkcji drutów nadprzewodzących na bazie MgB2 o zwielokrotnionej wielkości prądu krytycznego do zastosowań w obszarze elektroenergetyki”, Konsorcjum: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "UNIPRESS" (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 01.09.2019-28.02.2022,
 3. LIDER/29/0107/L-9/17/NCBR/2018, pt.” Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania wysokowytrzymałych wyrobów z nowych odmian stopów Al-Cu-Mg”, Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 01.01.2019.- 30.06.2021,
 4. TECHMATSTRATEG2/408701/2/NCBR/2019, pt.” Węglowe materiały kompozytowe o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone na elementy dla przemysłu metalurgicznego”, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Rzeszowska, Carbograf sp. z o.o., okres realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2022,
 5. TECHMATSTRATEG2/409939/6/NCBR/2019 - ”Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych”, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Warszawska, MABO Sp. z o.o., okres realizacji: 2019.06.01 – 2022.05.31,
 6. TECHMATSTRATEG1/347960/6/NCBR/2017, pt. ”Bezodpadowa technologia produkcji nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego”, Konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Politechnika Rzeszowska, KUCA Sp. z o.o., okres realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2020,
 7. TECHMATSTRATEG1/349264/18/NCBR/2018, pt. „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Odlewnictwa w Krakowie (Lider), Politechnika Rzeszowska, Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ION GALENICA Sp. z o.o., okres realizacji: 01.03.2018 - 28.02.2021,
 8. TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019, Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7xxx, Konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich ( Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Albatros Aluminium Sp. z o.o.,  okres realizacji: 2019.09.01 – 2022.08.31
 9. POIR.04.01.04-00-007/16 (Projekty Aplikacyjne), pt.: Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych , Konsorcjum Erko sp. z o.o. (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, okres realizacji: 2017-2020
 10. CuBR/II/5/NCBR/2015 “Opracowanie wysoko-przewodzących i wysokowytrzymałych rdzeni nośno-przewodzących do niskostratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na bazie stopów Cu-Ag, Konsorcjum Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych (lider), IMN, Tele-Fonika Kable S.A.,  okres realizacji: 2015-2020
 11. PBS3/A5/54/2016 pt: Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych ceramicznych formy w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych, Konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Warszawska, Instytut Odlewnictwa, Spec-Odlew, okres realizacji: 2016-.2018
 12. GEKON nr 2/05/266425/18/2015 pt: Odzysk metali szlachetnych w procesie recyklingu złomu elektronicznego , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Bosmal sp . zo o.o (konsorcjant),  okres realizacji:.2016-2017
 13. PBS3/A5/52/2015 pt.: Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzu w procesie odlewania ciągłego , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Bosmal sp . zo o.o (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 14. PBS3/A5/52/2015 pt.: Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzu w procesie odlewania ciągłego , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Bosmal sp . zo o.o (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 15. PBS3/B9/27/2015 pt.: Opracowanie nowej generacji hybrydowego kompaktowego kolektora słonecznego z bionicznym absorberem ciepła odpadowego, Konsorcjum: Ensol sp. z o.o. (Lider), AGH-WMN (konsorcjant),  okres realizacji: 01.07.2015-30.06.2018
 16. PBS3/B5/49/2015 pt.: Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji nakładek stykowych do odbieraków prądu trakcji kolejowej , Konsorcjum: Kuca sp. z o.o. (Lider), AGH-WMN (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018
 17. PBS3/A9/32/2015 pt.: Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej , Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński., (konsorcjant) Europejski Instytut Miedzi (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 18. PBS3/B5/34/2015 pt.: Ultra wytrzymałe zmęczeniowo druty Al i Cu dla elektroenergetyki napowietrznej i kolejowej, Konsorcjum: AGH-WMN (Lider), Eltrim S. z o.o.,(konsorcjant) Technodiament S.A. (konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 19. PBS3/B5/48/2015 pt.: Nowa metoda otrzymywania płaskich wyrobów walcowanych ze stopów aluminium o polepszonych parametrach wykorzystująca wsad z linii twin roll casting , Konsorcjum WBAL – AGH-WMN (lider), Eurometal S.A.-konsorcjant), okres realizacji: 2015-2018,
 20. PBS3/B6/31/2015 pt. System do ciągłego monitorowania zużycia przewodów jezdnych oraz parametrów eksploatacyjnych sieci trakcyjnej, Konsorcjum: Kuca sp. z o.o. – lider , AGH-WMN Konsorcjant, okres realizacji: 2015-2018,
 21. PSB3/B5/43/2015 pt: Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744 , Konsorcjum: Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Maflow w Tychach (lider), AGH-WMN, okres realizacji: 2015-2017,
 22. PBS2/B5/26/2013 pt.: Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium , Konsorcjum: AGH-WMN(Lider), Albatros Aluminium Sp. z o.o., Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,  okres realizacji projektu: 2013-2015,
 23. PBS2/B5/30/2013, Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne , Konsorcjum METGRAF AGH-WMN (lider), ITME, Tele-Fonika Kable S.A. PSE S.A,  okres realizacji: 2013-2016
 24. PBS1/B6/4/2012 pt.: Opracowanie wytycznych technologicznych w procesie kształtowania plastycznego przez zgniatanie obrotowe z zastosowaniem nagrzewania laserowego dla materiału typu Inconel Konsorcjum: Pratt & Whitney Rzeszów S.A., AGH WMN w Krakowie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (lider), okres realizacji : 2012-2015.
 25. PBS1/B4/3/2012 pt.: Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego. Akronim AKUPCL, Konsorcjum: Instytut Metali Nieżelaznych, AGH-WMN, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, TELZAS Sp z o.o., okres realizacji : 2013-2015.
 26. CuBR/II/4/NCBR/2015CUBR pt.: Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia, okres realizacji: 2015-2018,
 27. CuBR/I/2/NCBR/2014 pt.: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi, okres realizacji: 2015-2018
 28. CuBR/III/8/NCBR/2017 pt. Nowy sposób oczyszczania i utylizacji gazów procesowych pochodzących z pieców szybowych w ciągu technologicznym KGHM, okres realizacji: 2017-2020
 29. INNOTECH – K3/IN3/2/225688/NCBR/14 pt.: Opracowanie zaawansowanych przewodów klimatyzacyjnych dla przemysłu samochodowego , Konsorcjum MAFCO (Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Maflow w Tychach (lider), Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, AGH-WMN), okres realizacji: 2015-2017
 30. INNOTECH-K3/IN3/8/225989/NCBR/14 pt.: Opracowanie oraz wdrożenie nowej generacji kluczowych elementów nośno-przewodzących tramwajowej górnej sieci trakcyjnej - KTRAM , Konsorcjum: KUCA Sp. z o.o (lider), AGH-WMN, okres realizacji: 2014-2017
 31. INNOTECH-K2/IN2/28/182192/NCBR/13, Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno-przewodzącymi, Konsorcjum: Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A (lider), AGH-WMN (konsorcjant), okres realizacji: 2013-2016,
 32. INNOTECH-K2/IN2/28/182120/NCBR/13, Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji elementów nośnych kolejowych sieci trakcyjnych , Konsorcjum: MABO (lider), AGH-WMN (konsorcjant), okres realizacji: 2013-2016
 33. INNOTECH-K2/IN2/18/181960/NCBR/13, Opracowanie metod odzysku metali ze złomu elektronicznego (REMET), Konsorcjum: AGH-WMN (lider), Politechnika Warszawska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Polblume, okres realizacji: 2013-2016
 34. INNOTECH-K2/IN2/9/181851/NCBR/13, Kompozytowe powłoki węglikowe do ochrony powierzchni krystalizatorów przemysłowych (KOMP) , Konsorcjum: AGH-WMN (lider), Politechnika Rzeszowska, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Plasma System S.A, Instytut Odlewnictwa, okres realizacji: 2013-2015
 35. INNOTECH-K2/IN2/33/182218/NCBR/13, Opracowanie kompleksowo nadzorowanej technologii obróbki cieplnej, chemicznej, elektrochemicznej, zapewniającej uzyskanie nowej generacji elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych statków powietrznych (ESPEC) , Konsorcjum: AGH-Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o (lider), okres realizacji: 2013-2015
 36. Demonstrator+ nr UOS-DEM-1-335/001 pt.: Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudno odkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx , Konsorcjum AGH-WMN (lider), ALBATROS ALUMINIUM Wałcz, INOP Poznań- POLITECHNIKA Częstochowska,  okres realizacji: 2014-2016
 37. DEMONSTRATOR+, nr UOD-DEM-1-091/001, Tele-Fonika Kable S.A. Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych, Konsorcjum CUT Tele-Fonika Kable S.A.(lider), AGH-WMN,  okres realizacji: 2013-2016
 38. POIG.01.01.02-00-015/09 pt. Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Akronim ZAMAT , Konsorcjum: Politechnika Krakowska, AGH-WMN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego, Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Śląska, Instytut Odlewnictwa, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska,  okres realizacji 2009-2015
 39. POIG.01.03.01-00-086/09 pt. Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii . Akronim ENERGIA , Konsorcjum: AGH-WMN, Instytut Metali Nieżelaznych (lider), okres realizacji 2009-2015
 40. INNOLOT/I/9/NCBR/2013 pt. Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych CASELOT , Konsorcjum: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, AGH-WMN (konsorcjant), AGH-WIMiIP, Instytut Spawalnictwa, Politechnika Warszawska, Pratt & Whitney S.A Rzeszów, P.P.U.H Bryk Witold Bryk, Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe – KOLTECH Sp. z o.o., IPL Solutions Sp. z o.o., IBS Poland Sp. z o.o. Politechnika Opolska, okres realizacji 2013-2018
   

Projekty edukacyjne

 

   
 1. Doktorat Wdrożeniowy I, nr 47/DW/2017/01/1, MNiSzW, okres realizacji: 2017 -2021
 2. Doktorat Wdrożeniowy II, nr 47/DW/2017/01/1, MNiSzW, okres realizacji: 2018 -2022
 3. Doktorat Wdrożeniowy III, nr DWD/3/34/2019, MNiSzW, okres realizacji: 2019 -2023
 4. Doktorat Wdrożeniowy IV, nr DWD/3/34/2019, MNiSzW, okres realizacji: 2020 -2024
 5. POWR.03.05.00-00-Z309/18, Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZRP AGH II) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Projekty POIG

 

     
 1. POIG.01.03.01-00-086/09 pt. Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii . Akronim ENERGIA, Konsorcjum: AGH-WMN, Instytut Metali Nieżelaznych (lider), okres realizacji 2009-2015
 2. POIG.01.01.02-00-015/09 pt. Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania . Akronim ZAMAT , Konsorcjum: Politechnika Krakowska, AGH-WMN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego, Instytut Metali Nieżelaznych (lider), Politechnika Śląska, Instytut Odlewnictwa, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska, okres realizacji 2009-2015
 3. POIG.01.03.01-12-081/12-00, Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne zabudów samochodów dostawczych ukierunkowane na modułowość oraz redukcję masy, Konsorcjum: AGH - lider, Auto-Galeria Sp. z o.o.,okres relziacji: 2012-2015
 4. POIG.01.03.01-12-104/12-00, Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco-smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych, Konosrcjuma: AGH-WMN (Lider), Orlen Oil Sp. z o.o., okres realizacji: 2012-2015

Na Wydziale Metali Niezelaznych aktualnie.....

Komercjalizacja

Wydziałowy Broker

eee

dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH

Wydziałowy Broker

dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH

Wydziałowy Broker Innowacji wspiera naukowców WMN w procesach komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Patenty

aaaaa

dddd