Kandydaci

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga, czyli co kryją w sobie metale.

Dlaczego WMN?
90% naszych absolwentów pracuje w zawodzie

Dlaczego WMN?

 • zdobędziesz solidne podstawy interdyscyplinarnej nauki, jaką jest inżynieria materiałowa, która łączy ze sobą wiedzę na temat struktury, właściwości i technologii materiałowych. 
 • metale nieżelazne - metale kolorowe, towarzyszą nam na co dzień. Bez nich nie byłby możliwy rozwój nowoczesnej elektroniki, elektrotechniki i elektroenergetyki, lotnictwa oraz motoryzacji, budownictwa i medycyny. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez komputerów, tabletów, smartfonów, samolotów, samochodów, w których ponad połowa komponentów materiałowych to właśnie metale nieżelazne!!!!

90% naszych absolwentów pracuje w zawodzie

Inżynier z pasją ….. studia na Wydziale Metali Nieżelaznych to nie tylko wiedza, kompetencje i umiejętności, ale również pomysł na życie.

Zostaniesz inżynierem, który będzie się wyróżniał:

 • pasją  do zgłębiania tajników świata materiałów i technologii,
 • kreatywnością do tworzenia nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych
 • odwagą do wdrażanie swoich pomysłów.

Zobacz, kim możesz zostać!

 • inżynier ds. projektowania materiałów, 
 • inżynier ds. projektowania wyrobów, 
 • inżynier  ds. planowania produkcji, 
 • inżynier ds. kontroli jakości, 
 • inżynier ds. badań i rozwoju,
 • inżynier ds. wdrażania produkcji,
 • inżynier  ds. zarządzania produkcją,
 • inżynier ds. organizacji i zarządzania produkcją
 • inżynier ds. utrzymania ruchu,
 • inżynier ds. zakupów,przedstawiciel handlowy,
 • specjalista ds. zarządzania innowacjami,
 • specjalista ds. zarządzania badaniami naukowym, 
 • specjalista ds. zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

możesz założyć samodzielną działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym lub konsultingowo-projektowym związanej z doradztwem w zakresie doboru materiałów oraz projektowaniem technologii wytwarzania oraz do rozpoczęcia kariery naukowej w obszarze inżynierii materiałowej, projektowania i tworzenia nowoczesnych materiałów i technologii ich wytwarzania.

Współpracujemy z przemysłem

Zasady rekrutacji

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 reguluje Uchwała nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.   Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2021/2022 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:   

Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Jakości i Produkcji są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 105.  

Kierunek INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 80.  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:  

Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

 

Kierunek INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

Ścieżki dyplomowania:

 • Inżynieria nowych materiałów
 • Zaawansowane technologie przetwórstwa metali
 • Modern Materials, Design and Application

Ważne informacje W przypadku kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych wybór ścieżki dyplomowania w języku polskim następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej. W przypadku chęci studiowania w języku angielskim, należy dokonać deklaracji na etapie rekrutacji. Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia ścieżki prowadzonej w języku angielskim w przypadku małej liczby chętnych. Kandydat może wówczas podjąć kształcenie w języku polskim, a po pierwszym semestrze dokonać wyboru jednej z dwóch proponowanych ścieżek dyplomowania.

 

Kierunek MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH

  Ścieżki dyplomowania:

 • Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce
 • Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

Ważne informacje W przypadku kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych wybór ścieżki dyplomowania następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej.  

Kierunek RECYKLING I METALURGIA

  Ścieżki dyplomowania:

 • Metalurgia Metali Krytycznych
 • Recykling i Ochrona Środowiska

Ważne informacje   W przypadku kierunku Recykling i Metalurgia wybór ścieżki dyplomowania następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej.    

Egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia

Zgodnie z KALENDARZEM REKRUTACJI egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Metali Nieżelaznych odbędzie się w dniu: CYKL REKRUTACYJNY 1 - 5 lutego 2021 roku CYKL REKRUTACYJNY 2 - 12 LUTEGO 2021 roku   Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie wstępnym na poszczególne kierunki studiów II stopnia:  

Zgodnie z zapisami zawartymi w §6 ust.8 oraz ust. 9 Uchwały nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 roku: Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.   Uznawalność egzaminu kierunkowego na Wydziale Metali Nieżelaznych:

 • Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa (egz. kierunkowy zdany w roku 2021) - Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (egz. kierunkowy zdany w roku 2021) - Inżynieria Produkcji i Jakości
 • Absolwenci kierunku Metalurgia (egz. kierunkowy zdany w roku 2021) - Recykling i Metalurgia

 

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
dr inż. Grzegorz Włoch – e-mail: grzegorz.wloch@agh.edu.pl