Kandydaci

Dlaczego WMN?
90% naszych absolwentów pracuje w zawodzie

Dlaczego WMN?

 • zdobędziesz solidne podstawy interdyscyplinarnej nauki, jaką jest inżynieria materiałowa, która łączy ze sobą wiedzę na temat struktury, właściwości i technologii materiałowych. 
 • metale nieżelazne - metale kolorowe, towarzyszą nam na co dzień. Bez nich nie byłby możliwy rozwój nowoczesnej elektroniki, elektrotechniki i elektroenergetyki, lotnictwa oraz motoryzacji, budownictwa i medycyny. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez komputerów, tabletów, smartfonów, samolotów, samochodów, w których ponad połowa komponentów materiałowych to właśnie metale nieżelazne!!!!

90% naszych absolwentów pracuje w zawodzie

Inżynier z pasją ….. studia na Wydziale Metali Nieżelaznych to nie tylko wiedza, kompetencje i umiejętności, ale również pomysł na życie.

Zostaniesz inżynierem, który będzie się wyróżniał:

 • pasją  do zgłębiania tajników świata materiałów i technologii,
 • kreatywnością do tworzenia nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych
 • odwagą do wdrażanie swoich pomysłów.

Zobacz, kim możesz zostać!

 • inżynier ds. projektowania materiałów, 
 • inżynier ds. projektowania wyrobów, 
 • inżynier  ds. planowania produkcji, 
 • inżynier ds. kontroli jakości, 
 • inżynier ds. badań i rozwoju,
 • inżynier ds. wdrażania produkcji,
 • inżynier  ds. zarządzania produkcją,
 • inżynier ds. organizacji i zarządzania produkcją
 • inżynier ds. utrzymania ruchu,
 • inżynier ds. zakupów,przedstawiciel handlowy,
 • specjalista ds. zarządzania innowacjami,
 • specjalista ds. zarządzania badaniami naukowym, 
 • specjalista ds. zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

możesz założyć samodzielną działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym lub konsultingowo-projektowym związanej z doradztwem w zakresie doboru materiałów oraz projektowaniem technologii wytwarzania oraz do rozpoczęcia kariery naukowej w obszarze inżynierii materiałowej, projektowania i tworzenia nowoczesnych materiałów i technologii ich wytwarzania.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2024/2025 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:   

Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Inżynieria Produkcji i Jakości to obecnie niezwykle popularny kierunek studiów, wybierany przez przyszłych menadżerów produkcji i inżynierów jakości. Interdyscyplinarność kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości, łącząca zagadnienia z wielu dziedzin, pozwala absolwentom na zdobycie praktycznych umiejętności i zapewnia szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki.

Przewidywany limit miejsc wynosi 75.

 

Kierunek INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby branży metali nieżelaznych (która generuje kilkanaście procent przychodów z produkcji przemysłowej w UE), w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, inżynierii metalurgicznej, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii.

Przewidywany limit miejsc wynosi 30.  

 

Kierunek EKOPROJEKTOWANIE I CYFRYZACJA TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH

Kierunek Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ma na celu wszechstronne przygotowanie dla szeroko rozumianej branży nowoczesnego przetwórstwa metali nieżelaznych specjalistów z poszerzoną wiedzą dotyczącą społecznego wymiaru projektowania, a w szczególności specjalistów z kompetencjami obejmującymi eko-projektowanie (ecodesign) produktów i zrównoważonych czystszych technologii materiałowych, którzy dzięki odpowiednio przygotowanemu cyklowi kształcenia potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy techniczne.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii.

Przewidywany limit miejsc wynosi 45.  

 

 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

W roku akademickim 2023/2024 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:  

Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

 

Kierunek INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

Ścieżki dyplomowania:

 • Inżynieria nowych materiałów
 • Zaawansowane technologie przetwórstwa metali

Ważne informacje W przypadku kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych wybór ścieżki dyplomowania w języku polskim następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej. W przypadku chęci studiowania w języku angielskim, należy dokonać deklaracji na etapie rekrutacji. Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia ścieżki prowadzonej w języku angielskim w przypadku małej liczby chętnych. Kandydat może wówczas podjąć kształcenie w języku polskim, a po pierwszym semestrze dokonać wyboru jednej z dwóch proponowanych ścieżek dyplomowania.

 

Kierunek MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH

  Ścieżki dyplomowania:

 • Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie
 • Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie
 • Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce
 • Zaawansowane materiały i technologie w medycynie

Ważne informacje W przypadku kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych wybór ścieżki dyplomowania następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej.  

Kierunek RECYKLING I METALURGIA

  Ścieżki dyplomowania:

 • Metalurgia Metali Krytycznych
 • Recykling i Ochrona Środowiska

Ważne informacje   W przypadku kierunku Recykling i Metalurgia wybór ścieżki dyplomowania następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej.    

Kierunek MODERN MATERIALS DESIGN AND APPLICATION

 

Egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia

 

Kalendarz rekrutacji 2023/24 (pdf)

Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie wstępnym na poszczególne kierunki studiów II stopnia:   

Zgodnie z zapisami zawartymi w §6 ust.8 oraz ust. 9 Uchwały nr 60/2023 Senatu AGH z dnia 31 maja 2023 roku: Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

Uznawalność egzaminu kierunkowego na Wydziale Metali Nieżelaznych:

 • Absolwenci kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych (egz. kierunkowy zdany w roku akademickim 2022/2023 lub 2023/2024) - Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Absolwenci kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości (egz. kierunkowy zdany w roku akademickim 2022/2023 lub 2023/2024) - Inżynieria Produkcji i Jakości

 

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

wmnwzr@agh.edu.pl

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
dr inż. Grzegorz Włoch – e-mail: grzegorz.wloch@agh.edu.pl  

Nowy kierunek na WMN! Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga, czyli co kryją w sobie metale.

Współpracujemy z przemysłem