Pierwsza część banneraDruga część bannera

Wydział Metali
Nieżelaznych

Łączymy tradycję z nowoczesnością

Wydział Metali Nieżelaznych image
O wydziale fixed background
O wydziale relative background

O wydziale

Wydział Metali Nieżelaznych AGH, jedyny tego typu w Polsce, jest unikatową jednostką naukowo-dydaktyczną w skali międzynarodowej. Kształci specjalistów oraz prowadzi badania naukowe dla potrzeb współczesnej  inżynierii materiałowej oraz przetwórstwa metali nieżelaznych. 

Metale nieżelazne stanowią grupę około pięćdziesięciu pierwiastków, które znalazły zastosowanie w prawie każdej dziedzinie życia. Wydział powstał w związku z odkryciem i rozpoczęciem eksploatacji bogatych złóż miedzi w Polsce, a także rozwojem produkcji aluminium i cynku.  Aktualnie Polska jest europejskim potentatem w produkcji miedzi - ok. 3,5% światowej produkcji daje jej szóstą w świecie i czołową w Europie pozycję. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość i estetyka, połączone z wytrzymałością (w budownictwie, architekturze i wielu innych dziedzinach), stosuje się aluminium i jego stopy. Obok wymienionych, takie metale jak cynk, cyna, ołów, srebro i ich stopy oraz kadm, wolfram, molibden, tytan mają kluczowe znaczenie w gospodarce. Srebro, złoto, platyna to te najcenniejsze spośród metali nieżelaznych, z których wyroby mają dla nas często szczególną, bardzo osobistą wartość. To wszystko niezbicie dowodzi, że metale są podstawowym tworzywem współczesności, otaczającym nas w codziennym życiu.
Aluminium zaś stało się materiałowym kluczem do przyszłości, a poziom jego zużycia jest jednym ze wskaźników zamożności i cywilizacyjnego rozwoju kraju. Fakty te są gwarancją stabilnych perspektyw zawodowych dla absolwentów Wydziału i mogą być źródłem poczucia trafności wyboru studiów.

Czytaj więcej

Współpracujemy z przemysłem

Kierunki badawcze

Zobacz wszystkie
Opracowanie metod ciągłego odlewania metali icon

Opracowanie metod ciągłego odlewania metali

Na Wydziale Metali Nieżelaznych we współpracy z ośrodkami badawczymi oraz firmami produkcyjnymi realizowane są badania w zakresie odlewania ciągłego miedzi, stopów miedzi, aluminium oraz stopów aluminium. Wydział dysponuje unikalnymi, zaprojektowanymi przez pracowników wydziału stanowiskami do procesu ciągłego odlewania, są to: stanowisko do odlewania w układzie poziomym (profili zarówno okrągłych jak i płaskich), stanowisko do odlewania w dół w układzie pionowym, stanowisko do odlewania w górę w układzie pionowym oraz stanowisko do odlewania taśm pomiędzy obracające się cylindryczne krystalizatory (metodą Twin Roll Casting).

Materiały i technologie dla systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej icon

Materiały i technologie dla systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Inspiracją tematyki jest obserwowany w ostatnich latach deficyt zdolności przesyłowych systemów elektroenergetycznych. Problemy z zaopatrzeniem w energię wynikają w wielu przypadkach nie tyle z braku źródeł energii, co z ograniczonych możliwości jej ciągłego i bezawaryjnego przesyłania w żądane obszary. Opracowywane rozwiązania przewodów elektroenergetycznych umożliwiają podwyższenie zdolności przesyłowej linii napowietrznych, w szczególności linii systemu dystrybucyjnego, bez konieczności poszerzenia pasa technologicznego linii czy gruntownej przebudowy lub zmian lokalizacji konstrukcji wsporczych.

Nowoczensne materiały kompozytowe i gradientowe icon

Nowoczensne materiały kompozytowe i gradientowe

Zespół naukowy Wydziału Metali Nieżelaznych AGH ..............

Nowoczesny nośno-przewodzący osprzęt tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej icon

Nowoczesny nośno-przewodzący osprzęt tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej

Ciągły rozwój transportu kolejowego i tramwajowego zarówno w Polsce jak i za granicami naszego kraju związany jest bezpośrednio z potrzebą opracowywania nowych rodzajów materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, których celem jest podniesienie niezawodności oraz użyteczności ww. środków transportu. W ramach ww. tematyki realziowane są badania nad opracowaniem nowego rodzaju nośno-przewodzącego osprzętu dedykowanego dla tramwajowej i kolejowej górnej sieci trakcyjnej. Efektem prac są nowe materiały i technologie oraz wyroby w postaci nowego typu elementy nośno-przewodzące dedykowane dla tramwajowej oraz kolejowej górnej sieci trakcyjnej. 

756

liczba studentów

4

kierunki

10k

absolwentów

56

lat wydziału