Wydział

Misja i strategia

Drodzy Państwo,

Metale Nieżelazne często nazywane kolorowymi, to najcenniejsze bogactwo naszej wspaniałej Planety. Stanowią także istotny element budowy całej przestrzeni kosmicznej. Wśród metali kolorowych złoto, srebro, platyna, miedź, cynk czy aluminium zawsze tworzyły i nadal stanowią, tak jak tlen dla życia, fundamentalne podstawy rozwoju cywilizacyjnego całego świata obejmując swoim potencjałem  i wszechpotęgą całokształt naszego istnienia i egzystencji. Medycyna, sport i turystyka, wszechobecna elektronika i teleinformatyka, energetyka, transport i lotnictwo, przemysł obronny oraz budownictwo, architektura i gospodarstwa domowe nie mogły by istnieć i efektywnie się rozwijać bez metali nieżelaznych.

Wydział Metali Nieżelaznych, jedna z najwspanialszych jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, jedyny w Polsce i unikatowy w skali świata został powołany do życia w 1962 roku w celu kształcenia kadr oraz prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami wytwarzania i przetwórstwa metali nieżelaznych dla potrzeb społecznych i gospodarczych.

Misją Wydziału jest kontynuacja myśli Stanisława Staszica (1755 – 1826) - wielkiego Patrona naszej Uczelni, który pragnął, aby w polskich szkołach kształcić polskich inżynierów w celu efektywnego zagospodarowania polskich surowców mineralnych. Studenci osiągają na Wydziale wiedzę z inżynierii chemiczno/metalurgicznej i materiałowej o sposobach otrzymywania zaawansowanych kompozycji metali nieżelaznych oraz technikach ich przekształcania na tradycyjne i innowacyjne wyroby. Na Wydziale Metali Nieżelaznych doświadczone grono profesorskie kształci młode kadry w zakresie nabywania umiejętności kreowania nowoczesnych trendów zaawansowanego rozwoju i zarządzania technologiami metali nieżelaznych. Studenci zdobywają wiedzę o ich strukturze, własnościach, tworzeniu i przeznaczeniu. Wykształcone kadry realizują swoje pasje zawodowe w licznych zakładach branżowych i instytutach naukowych na całym świecie rozszerzając w ten sposób wspaniałą rodzinę absolwentów AGH, której tradycje rozpoczęły się w roku 1918 natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach nieobecności na mapie Europy.

Naszą dewizą jest dbałość o tradycję i nowoczesność oraz troska o wysoki poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych we współpracy i z wykorzystaniem doświadczenia całego świata nauki, dydaktyki i przemysłu.

Tadeusz Knych

O wydziale

Twórca Wydziału

Twórca Wydziału

Krupkowski Aleksander Wacław ur. 27 III 1894, Nadarzyn koło Warszawy, zm. 1 V 1978, Kraków, metalurg; profesor AGH; członek ANT, TNW i PAN; wpółtwórca pol. szkoły metalurgicznej; prace dotyczące właściwości stopów metali nieżelaznych i oprac. stopów opartych na metalach występujących w kraju; autor monografii i podręczników; 1949 i 1966 otrzymał nagrody państw. I stopnia, 1952 — wraz z zespołem. (Encyklopedia PWN)

Władze wydziału

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Dziekan

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Prof. Tadeusz Knych - specjalista w zakresie teorii przeróbki plastycznej metali oraz w zakresie projektowania i wdrażania technologii przetwórstwa metali nieżelaznych z wykorzystaniem procesów odlewania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Współautor kilkuset publikacji naukowych i kilkudziesięciu wdrożeń innowacyjnych wyrobów i technologii w branży metali nieżelaznych, a w szczególności w przemyśle kablowym, samochodowym i maszynowym.

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Prodziekan ds.Nauki

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Struktura wydziału

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

Sekretariat Katedry

 • mgr Dorota Tolios-Janus
  A-2, III piętro, pok. 217
  tel.: (012) 617-26-89
  e-mail: dtolios@agh.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

 • dr hab. Bogusław Onderka,prof. uczelni
 • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. uczelni
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho
 • dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. uczelni
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. uczelni
 • dr inż. Iwona Dobosz
 • dr inż. Krzysztof Gargul
 • dr inż. Piotr Handzlik
 • dr inż. Piotr Jarosz
 • dr inż. Piotr Palimąka
 • dr inż. Michał Stępień

Pracownicy badawczy

 • dr hab inż. Marek Wojnicki, prof. uczelni
 • dr inż. Dawid Kutyła
 • dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka

Doktoranci

 • mgr inż. Andżelika Bukowska
 • mgr inż. Karolina Chat-Wilk
 • mgr inż. Anna Jędraczka
 • mgr inż. Justyna Palczewska-Grela
 • mgr inż. Katarzyna Skibińska
 • mgr inż. Ubaid Ahmed
 • mgr inż. Aun Nawaz Khan
 • mgr inż. Hasan Shabbir
 • mgr inż. Monika Wojtysiak

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
 • prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sędzimir
 • dr hab. Wanda Gumowska, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

Sekretariat Katedry

 • Małgorzata Dąbek
 • A-2, III piętro, pok. 315a
 • tel.: (012) 617-26-65, 617-26-73
 • fax (012) 632-56-15
 • e-mail: mdabek@agh.edu.pl 

Nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. uczelni
 • dr hab.inż. Grzegorz Boczkal, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marzanna Maria Książek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni
 • dr inż. Robert Hanarz
 • dr inż. Agnieszka Hotloś
 • dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
 • dr inż. Ilona Nejman
 • dr inż. Piotr Noga
 • dr inż. Paweł Pałka
 • dr inż. Małgorzata Perek-Nowak
 • dr inż. Bartosz Sułkowski
 • dr inż. Magdalena Majchrowska
 • dr inż. Tomasz Skrzekut
 • dr inż Anna Wąsik

Doktoranci

 • Mgr inż.Karolina Dadun
 • Mgr inż.Aleksandra Franczak
 • Mgr inż.Joanna Hrabia-Wiśnios
 • Mgr inż. Justyna Panasiuk
 • Mgr inż.Adam Zwoliński

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
 • prof. dr hab.inż. Henryk Dybiec
 • prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
 • prof. dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak
 • dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-techniczni

 • Maciej Gądek
 • Marian Ziomek

Pracownicy administracyjni

 • Małgorzata Dąbek

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

Sekretariat Katedry

 • Danuta Stańkowska
 • mgr. Małgorzata Pata
 • A-2, I piętro, pok. 221
 • tel.: (012) 617-22-30, 617-26-66
 • fax: (012) 617-26-32
 • e-mail: dstank@agh.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH
 • dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof AGH
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH
 • dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
 • dr Bożena Boryczko
 • dr inż. Justyna Grzyb
 • dr inż. Michał Jabłoński
 • dr inż. Szymon Kordaszewski
 • dr inż. Kinga Korzeń
 • dr inż. Łukasz Kuczek
 • dr inż. Marcin Mroczkowski
 • dr inż. Andrzej Nowak
 • dr inż. Sandra Puchlerska
 • dr inż. Piotr Osuch
 • dr Maciej Sabal
 • dr inż. Wojciech Ściężor

Doktoranci

 • mgr inż. Justyna Grzebinoga
 • mgr inż. Bartosz Jurkiewicz
 • mgr inż. Marcin Wieczorek
 • mgr inż. Alicja Wojtyna
 • mgr inż. Krzysztof Zaborowski
 • mgr inż. Krystian Franczak
 • mgr inż. Michał Sadzikowski
 • mgr inż. Andrzej Balcer

Pracownicy administracyjni i techniczni

 • Danuta Stańkowska
 • mgr Małgorzata Pata
 • Franciszek Galon
 • mgr inż. Tomasz Kaczor
 • Marcin Koza

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
 • prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Richert
 • dr inż. Marek Galanty
 • dr inż. Stanisław Nowak
 • dr inż. Lucjan Pasierb
 • dr inż. Ryszard Wierzbicki
 • Józef Kasprzyk
 • inż. Bogusław Pająk
 • inż. Jan Piwowarczyk

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Kierownik Pracowni

 • Prof. dr hab. inż. Marek Szczerba 
  A-2, I piętro, pok. 106a
  tel: (012) 617-25-98
  e-mail: szczerba@agh.edu.pl

Sekretariat Katedry

 • Małgorzata Dąbek
 • A-2, III piętro, pok. 315a
 • tel.: (012) 617-26-65
 • e-mail: mdabek@agh.edu.pl

Pracownicy administracyjni i techniczni:

 •  Małgorzata Dąbek

 

Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH
 • dr inż. Sebastian Kopacz
 • dr inż. Paweł Ostachowski
 • dr inż. Grzegorz Włoch 

Doktoranci:

 • mgr inż. Michał Waląg

Kolegium wydziału

Władze Wydziału


 • Dziekan
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
  dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH
 • Prodziekan ds. Nauki
  dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
 • Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
  dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH
 • Kierownik Katedry Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Piotr Żabiński, prof. AGH
 • Kierownik Katedry Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH
 • Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • Dyrektor Administracyjny
  mgr Małgorzata Rękas

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:


prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH
dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH
dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH
dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH
dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
dr inż. Michał Jabłoński
dr inż. Kinga Korzeń
dr inż. Piotr Noga
dr inż. Grzegorz Włoch

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Renata Konopczak

Zapraszani goście:
prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Przedstawiciel związków zawodowych:
dr Bożena Boryczko

Przedstawiciel samorządu doktorantów:
mgr inż. Paweł Strzępek

Przedstawiciele studentów
Michał Dudziński
Kinga Gemel
Jakub Bem

Komisje wydziałowe

Wydziałowa Komisja Wyborcza - kadencja 2020-2024

 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH - Przewodniczący 
 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH - Z-ca Przewodniczącego
 • dr inż. Piotr Palimąka - Sekretarz
 • dr Bożena Boryczko - Członek
 • dr inż. Łukasz Kuczek - Członek
 • dr inż. Marcin Mroczkowski - Członek
 • mgr inż. Mirosław Dyczkowski - Członek
 • Jan Trela - Członek
 • Kinga Tokarz - Członek

 

 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH - Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

Wydziałowa Komisja d/s Nagród i Odznaczeń - kadencja 2020 – 2024

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH, Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH
 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

Wydziałowa Komisja d/s Zatrudnienia na kadencję 2020 – 2024

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, Dziekan Wydziału – przewodniczący

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH , Prodziekan ds. Nauki

 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH

 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH

 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska

 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba

 • dr inż. Michał Jabłoński, przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

 • mgr Małgorzata Rękas, dyrektor Administracyjny WMN

Komisja Egzaminu Inżynierskiego - kadencja 2020-2024

Metalurgia:

 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – przewodniczący
 • dr inż. Kinga Korzeń – sekretarz
 • dr inż. Krzysztof Gargul
 • dr inż. Małgorzata Perek-Nowak
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów wstępnych na studia II stopnia na kierunek Recykling i Metalurgia 

Inżynieria Materiałowa:

 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – przewodniczący
 • dr inż. Paweł Pałka – sekretarz
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH
 • dr inż. Piotr Osuch
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów wstępnych na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Metali Nieżelaznych oraz Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych  

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba prof. AGH – przewodniczący
 • dr Bożena Boryczko – sekretarz
 • dr inż. Grzegorz Włoch
 • dr inż. Marcin Mroczkowski
 • dr inż. Piotr Handzlik
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów wstępnych na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości  

Komisja Egzaminu Magisterskiego - kadencja 2020-2024

  Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Recykling i Metalurgia

 • dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. Stanisław Małecki, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

  Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych: ścieżka Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Metali

 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów dyplomowych magisterskich na kierunku Metalurgia, specjalność Przeróbka Plastyczna do dnia 31.12.2020 r.

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na Inżynieria Metali Nieżelaznych: ścieżka Inżynieria Nowych Materiałów

 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba – członek komisji
 • dr hab. inż. Monik Walkowicz, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. nadzw. – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa do dnia 31.12.2020 r.  

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości

 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska – członek komisji
 • dr Maciej Sabal – członek komisji
 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH – członek komisji
 • dr Bożena Boryczko – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów dyplomowych magisterskich na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji do dnia 31.12.2020 r.  

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na Inżynieria Metali Nieżelaznych, ścieżka: Modern Materials Design and Application

 • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów dyplomowych magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa, ścieżka Modern Materials Design and Application do dnia 31.12.2020 r.  

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

 

Skład Komisji studiów doktoranckich

Kierownik Studiów Doktoranckich:

dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. nadzw.


Skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów (WRSD):

 • Przewodniczący: mgr inż. Radosław Kowal
 • Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Andżelika Bukowska
 • Sekretarz: mgr inż. Adam Zwoliński
 • Członek Zarządu: mgr inż. Małgorzata Zasadzińska
 • Członek Zarządu: mgr inż. Anna Kwiecińska
 • Członek Zarządu: mgr inż. Paweł Strzępek
 • Członek Zarządu: mgr inż. Michał Sadzikowski

Skład Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (WDKS):

 • Zofia Smoter
 • mgr inż. Radosław Kowal
 • mgr inż. Wojciech Sajdak
 • mgr inż. Karolina Chat

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału:

 • mgr inż. Radosław Kowal

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla Doktorantów:

 • mgr inż. Aleksandra Franczak

Członkowie Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla Doktorantów:

 • mgr inż. Krystian Franczak

Członkowie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:

 • mgr inż. Bartosz Jurkiewicz

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Anna Wąsik

Członek wydziałowego zespołu audytu dydaktycznego

 • mgr inż. Wojciech Sajdak

Członkowie Sądu Koleżeńskiego I instancji

 • mgr inż. Krystian Franczak
 • mgr inż. Malwina Janoska
 • dr inż. Szymon Kordaszewski

Członkowie Sądu Koleżeńskiego II instancji

 • mgr inż. Justyna Grzebinoga
 • mgr inż. Anna Kwiecińska
 • mgr inż. Marcin Wieczorek

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji - kadencja 2020-2024

 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
 • dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
 • dr inż. Grzegorz Włoch – e-mail: grzegorz.wloch@agh.edu.pl  

Wydziałowy Zespół ds. Promocji - kadencja 2020-2024

 • dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH - Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji, e-mail: mwa@agh.edu.pl
 • dr inż. Dawid Kutyła
 • dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka
 • dr inż. Ilona Nejman
 • dr inż. Piotr Noga
 • dr inż. Piotr Osuch
 • dr inż. Sandra Puchlerska
 • Kamil Pycia

Poczet dziekanów

1962-2020