Wydział

Misja i strategia

Drodzy Państwo,

Metale Nieżelazne często nazywane kolorowymi, to najcenniejsze bogactwo naszej wspaniałej Planety. Stanowią także istotny element budowy całej przestrzeni kosmicznej. Wśród metali kolorowych złoto, srebro, platyna, miedź, cynk czy aluminium zawsze tworzyły i nadal stanowią, tak jak tlen dla życia, fundamentalne podstawy rozwoju cywilizacyjnego całego świata obejmując swoim potencjałem  i wszechpotęgą całokształt naszego istnienia i egzystencji. Medycyna, sport i turystyka, wszechobecna elektronika i teleinformatyka, energetyka, transport i lotnictwo, przemysł obronny oraz budownictwo, architektura i gospodarstwa domowe nie mogły by istnieć i efektywnie się rozwijać bez metali nieżelaznych.

Wydział Metali Nieżelaznych, jedna z najwspanialszych jednostek naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, jedyny w Polsce i unikatowy w skali świata został powołany do życia w 1962 roku w celu kształcenia kadr oraz prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami wytwarzania i przetwórstwa metali nieżelaznych dla potrzeb społecznych i gospodarczych.

Misją Wydziału jest kontynuacja myśli Stanisława Staszica (1755 – 1826) - wielkiego Patrona naszej Uczelni, który pragnął, aby w polskich szkołach kształcić polskich inżynierów w celu efektywnego zagospodarowania polskich surowców mineralnych. Studenci osiągają na Wydziale wiedzę z inżynierii chemiczno/metalurgicznej i materiałowej o sposobach otrzymywania zaawansowanych kompozycji metali nieżelaznych oraz technikach ich przekształcania na tradycyjne i innowacyjne wyroby. Na Wydziale Metali Nieżelaznych doświadczone grono profesorskie kształci młode kadry w zakresie nabywania umiejętności kreowania nowoczesnych trendów zaawansowanego rozwoju i zarządzania technologiami metali nieżelaznych. Studenci zdobywają wiedzę o ich strukturze, własnościach, tworzeniu i przeznaczeniu. Wykształcone kadry realizują swoje pasje zawodowe w licznych zakładach branżowych i instytutach naukowych na całym świecie rozszerzając w ten sposób wspaniałą rodzinę absolwentów AGH, której tradycje rozpoczęły się w roku 1918 natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach nieobecności na mapie Europy.

Naszą dewizą jest dbałość o tradycję i nowoczesność oraz troska o wysoki poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych we współpracy i z wykorzystaniem doświadczenia całego świata nauki, dydaktyki i przemysłu.

Tadeusz Knych

O wydziale

Twórca Wydziału

Twórca Wydziału

Krupkowski Aleksander Wacław ur. 27 III 1894, Nadarzyn koło Warszawy, zm. 1 V 1978, Kraków, metalurg; profesor AGH; członek ANT, TNW i PAN; wpółtwórca pol. szkoły metalurgicznej; prace dotyczące właściwości stopów metali nieżelaznych i oprac. stopów opartych na metalach występujących w kraju; autor monografii i podręczników; 1949 i 1966 otrzymał nagrody państw. I stopnia, 1952 — wraz z zespołem. (Encyklopedia PWN)

Władze wydziału

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Dziekan

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Prof. Tadeusz Knych - specjalista w zakresie teorii przeróbki plastycznej metali oraz w zakresie projektowania i wdrażania technologii przetwórstwa metali nieżelaznych z wykorzystaniem procesów odlewania, przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Współautor kilkuset publikacji naukowych i kilkudziesięciu wdrożeń innowacyjnych wyrobów i technologii w branży metali nieżelaznych, a w szczególności w przemyśle kablowym, samochodowym i maszynowym.

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Prodziekan ds.Nauki

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Struktura wydziału

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

Sekretariat Katedry

 • mgr Dorota Tolios-Janus
  A-2, III piętro, pok. 222
  tel.: (012) 617-26-89
  e-mail: dtolios@agh.edu.pl

 

Nauczyciele akademiccy

 • dr hab. inż. Dominika Jendrzejczyk-Handzlik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. uczelni
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. uczelni
 • dr inż. Iwona Dobosz
 • dr inż. Piotr Handzlik
 • dr inż. Piotr Palimąka

Pracownicy badawczy

 • prof. dr hab. Piotr Żabiński
 • dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Stanisław Małecki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. uczelni
 • dr inż. Piotr Jarosz
 • dr hab. Bogusław Onderka, prof. uczelni
 • dr hab inż. Marek Wojnicki, prof. uczelni
 • dr inż. Krzysztof Gargul
 • dr inż. Dawid Kutyła
 • dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka
 • dr inż. Michał Stępień

Doktoranci

 • mgr inż. Adrianna Pach
 • mgr inż. Aleksandra Szot
 • mgr inż. Aleksandra Zięba
 • mgr inż. Anna Jędraczka
 • mgr inż. Konrad Wojtaszek
 • mgr inż. Tomasz Michałek
 • mgr inż. Monika Wojtysiak
 • mgr inż. Hasan Shabbir
 • mgr inż. Safya Elsharkawy

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
 • prof. dr hab. inż. Marian Kucharski
 • dr hab. inż. Czesław Malinowski, prof. nadzw.

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

Sekretariat Katedry

Nauczyciele akademiccy

 • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marzanna Maria Książek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni
 • dr inż. Agnieszka Hotloś
 • dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska
 • dr inż. Ilona Różycka
 • dr inż. Piotr Noga
 • dr inż. Paweł Pałka
 • dr inż. Małgorzata Perek-Nowak
 • dr inż. Magdalena Majchrowska
 • dr inż. Tomasz Skrzekut
 • dr inż Anna Wąsik

Pracownicy badawczy

 • dr hab.inż. Grzegorz Boczkal, prof. uczelni
 • dr inż. Bartosz Sułkowski

Doktoranci

 • mgr inż. Justyna Panasiuk
 • mgr inż. Radosław Wnuk

Emerytowani nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
 • prof. dr hab.inż. Henryk Dybiec
 • prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
 • prof. dr hab.inż. Włodzimierz Bochniak
 • dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. nadzw.

Pracownicy naukowo-techniczni

 • Maciej Gądek

 
Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Kierownik Katedry

Sekretariat Katedry

 • mgr Bożena Miga
  A-2, I piętro, pok. 222
  tel.: (012) 617-45-93
  fax: (012) 617-26-32
  e-mail: bozen@agh.edu.pl
   

Nauczyciele akademiccy

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH
 • dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof AGH
 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH
 • dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
 • dr Bożena Boryczko
 • dr inż. Justyna Grzyb
 • dr inż. Michał Jabłoński
 • dr inż. Szymon Kordaszewski
 • dr inż. Kinga Korzeń
 • dr inż. Łukasz Kuczek
 • dr inż. Marcin Mroczkowski
 • dr inż. Andrzej Nowak
 • dr inż. Piotr Osuch
 • dr inż. Sandra Puchlerska
 • dr Maciej Sabal
 • dr inż. Wojciech Ściężor
 • dr inż. Małgorzata Zasadzińska

Asystenci

 • dr inż. Maciej Balcerzak
 • dr inż. Krystian Franczak
 • dr inż. Jacek Madura
 • dr inż. Michał Sadzikowski
 • dr inż. Paweł Strzępek

Doktoranci

 • mgr inż. Marek Bogusz
 • mgr inż. Anna Brudny
 • mgr inż. Kamil Czapla
 • mgr inż. Marcin Maleta
 • mgr inż. Adrian Pason
 • mgr inż. Rafał Pestrak
 • mgr inż. Krzysztof Remsak
 • mgr inż. Marcin Głodzik
 • mgr inż. Norbert Lamla
 • mgr inż. Marcel Wiewióra
 • mgr inż. Piotr Korczak

 

Pracownicy administracyjni i techniczni

 • mgr inż. Tomasz Kaczor
 • Marcin Koza
 • Janusz Serafin

Emerytowani pracownicy

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
 • prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski
 • prof. dr hab. inż. Jan Richert
 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH
 • dr inż. Marek Galanty
 • dr inż. Stanisław Nowak
 • dr inż. Lucjan Pasierb
 • dr inż. Ryszard Wierzbicki
 • Józef Kasprzyk
 • inż. Bogusław Pająk
 • inż. Jan Piwowarczyk
 • Danuta Stańkowska
 • Franciszek Galon
Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Kierownik Pracowni

 • Prof. dr hab. inż. Marek Szczerba 
  A-2, I piętro, pok. 106a
  tel: (012) 617-25-98
  e-mail: szczerba@agh.edu.pl

Sekretariat Pracowni

 

 

Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH
 • dr inż. Paweł Ostachowski
 • dr inż. Grzegorz Włoch 

Doktoranci:

 • mgr inż. Michał Waląg

Kolegium wydziału

Władze Wydziału


 • Dziekan
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
 • Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
  dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH
 • Prodziekan ds. Nauki
  dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
 • Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju
  dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH
 • Kierownik Katedry Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
  prof. dr hab. Piotr Żabiński
 • Kierownik Katedry Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH
 • Kierownik Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
  dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • Dyrektor Administracyjny
  mgr Małgorzata Rękas

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:


prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH
dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH
dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH
dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH
dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
dr inż. Michał Jabłoński
dr inż. Kinga Korzeń
dr inż. Piotr Noga
dr inż. Grzegorz Włoch

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Renata Konopczak

Zapraszani goście:
dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Przedstawiciel związków zawodowych:
dr Bożena Boryczko

Przedstawiciel samorządu doktorantów:
mgr inż. Kamil Dudek

Przedstawiciele studentów
Kamila Kochan
Iza Marcisz
Dagmara Serwatka

Komisje wydziałowe

Okręgowa Komisji Wyborcza (OKW) dla okręgu nr 10

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. AGH

 

Młodsi pracownicy nauki:

 • dr inż. Piotr Palimąka – sekretarz OKW
 • dr Maciej Sabal – przewodniczący
 • dr inż. Tomasz Skrzekut
 • dr inż. Grzegorz Włoch – zastępca przewodniczącego

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracyjni

 • mgr inż. Mirosław Dyczkowski
 • Maciej Gądek
 • Renata Konopczak

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 • dr inż. Justyna Grzyb

Studenci

 • Kamila Kochan

Wydziałowa Komisja d/s Nagród i Odznaczeń - kadencja 2020 – 2024

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH, Prodziekan ds. Nauki – przewodniczący
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, Prodziekan ds. Kształcenia i Studenckich
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba
 • prof. dr hab. Piotr Żabiński
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH
 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH
 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

Wydziałowa Komisja d/s Zatrudnienia na kadencję 2020 – 2024

 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, Dziekan Wydziału – przewodniczący

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH , Prodziekan ds. Nauki

 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH

 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH

 • prof. dr hab. Piotr Żabiński

 • prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska

 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba

 • dr inż. Michał Jabłoński, przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr Bożena Boryczko – przedstawiciel Związków Zawodowych

 • mgr Małgorzata Rękas, dyrektor Administracyjny WMN

Komisja Egzaminu Inżynierskiego - kadencja 2020-2024

 

Inżynieria Metali Nieżelaznych:

 • dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH – przewodniczący
 • dr inż. Paweł Pałka – sekretarz
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH
 • dr inż. Piotr Osuch
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów wstępnych na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Metali Nieżelaznych oraz Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych  

Inżynieria Produkcji i Jakości:

 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba prof. AGH – przewodniczący
 • dr inż. Grzegorz Włoch
 • dr inż. Marcin Mroczkowski
 • dr Maciej Sabal
 • dr inż. Piotr Handzlik
**W kompetencjach tej komisji leży również przeprowadzanie egzaminów wstępnych na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości  

Komisja Egzaminu Magisterskiego - kadencja 2020-2024

  Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Recykling i Metalurgia

 • prof. dr hab. Piotr Żabiński – przewodniczący
 • dr hab. Stanisław Małecki, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

  Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych: ścieżka Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Metali

 • dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. AGH – członek komisji
 • dr inż. Szymon Kordaszewski – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na Inżynieria Metali Nieżelaznych: ścieżka Inżynieria Nowych Materiałów

 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Marek Szczerba – członek komisji
 • dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. nadzw. – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości

 • dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH – członek komisji
 • dr Maciej Sabal – członek komisji
 • dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH – członek komisji
 • dr inż. Justyna Grzyb - członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na Inżynieria Metali Nieżelaznych, ścieżka: Modern Materials Design and Application

 • dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH – przewodniczący
 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH – członek komisji
 • dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH – członek komisji
 • Promotor pracy
 • Recenzent pracy

 

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji - kadencja 2020-2024

 • dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
 • dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
 • dr inż. Grzegorz Włoch – e-mail: grzegorz.wloch@agh.edu.pl  

Wydziałowy Zespół ds. Promocji - kadencja 2020-2024

 • dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH - Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji, e-mail: mwa@agh.edu.pl
 • dr inż. Dawid Kutyła
 • dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka
 • dr inż. Ilona Nejman
 • dr inż. Piotr Noga
 • dr inż. Piotr Osuch
 • dr inż. Sandra Puchlerska
 • Kamil Pycia

Poczet dziekanów

1962-2020