Kontakt

lokalizacja

AGH w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych

paw A-2

al. Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Dyrektor administracyjny

mgr Małgorzata Rękas

tel.: (012) 617-20-42
e-mail: mrekas@agh.edu.pl

Dziekanat

Renata Konopczak

tel.: 12 617 26 79
e-mail: rekon@agh.edu.pl
Kontakt

Dane kontaktowe

Dziekanat


Studia I stopnia:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Studia II stopnia:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Inżynieria Produkcji i Jakości

lic. Anna Kaczor
tel.: (12) 617 26 50
pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

Studia I stopnia:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Studia II stopnia:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Studia III stopnia, Szkoła Doktorska

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Ubezpieczenia zdrowotne
Praktyki studenckie
Sprawy socjalne:
stypendia
zapomogi

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl


Sekretariaty Katedr i Pracowni


Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


mgr Dorota Tolios-Janus
tel.: (12) 617 26 89
pok.: 222
e-mail: dtolios@agh.edu.pl

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


mgr Bożena Miga
tel.: (12) 617 45 93
pok.: 222
e-mail: bozen@agh.edu.pl 

Sekcja Obsługi Projektów


mgr inż. Ewelina Jakubowska-Antonik
tel. 12 617 52-93
e-mail: ejakubow@agh.edu.pl

mgr Małgorzata Pata 
tel. 12 617 26-66
e-mail: mpata@agh.edu.pl

mgr inż. Anna Romaniuk
tel. 12 617 52 87
e-mail: romaniuk@agh.edu.pl

mgr inż. Renata Trzesińska
tel. 12 617 52-93
e-mail: trzes@agh.edu.pl

mgr inż. Anna Wielgosz-Nowak
tel.12 617 45-90
e-mail: wielgosznowak@agh.edu.pl

mgr inż. Justyna Wiechniak-Jaksa
tel. 12 617 26 66
e-mail: jwiechniak@agh.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Skrzekut
tel.: (12) 617 52 93
e-mail: aoruba@agh.edu.pl