Kontakt

lokalizacja

AGH w Krakowie
Wydział Metali Nieżelaznych

paw A-2

al. Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Dyrektor administracyjny

mgr Małgorzata Rękas

tel.: (012) 617-20-42
e-mail: mrekas@agh.edu.pl

Dziekanat

Renata Konopczak

tel.: 12 617 26 79
e-mail: rekon@agh.edu.pl
Kontakt

Dane kontaktowe

Dziekanat


I i II stopień:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Inżynieria Produkcji i Jakości

lic. Anna Kaczor
tel.: (12) 617 26 50
pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

I stopień:
Metalurgia
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Metali Nieżelaznych
II stopień:
Recykling i Metalurgia
Inżynieria Metali Nieżelaznych

mgr inż. Agnieszka Skrzekut
tel.: (12) 617 26 55
pok.: 117
e-mail: aoruba@agh.edu.pl

II stopień:
Metalurgia
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

III stopień:
studia doktoranckie

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Sprawy socjalne:
Stypendia
Zapomogi
Ubezpieczenia

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl


 

Sekretariaty Katedr


Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

mgr Dorota Tolios-Janus
tel.: (12) 617 26 89
pok.: 217
e-mail: dtolios@agh.edu.pl

Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

Małgorzata Dąbek
tel.: (12) 617 26 65
pok.: 315a
e-mail: mdabek@agh.edu.pl

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

Danuta Stańkowska
tel.: (12) 617 22 30
pok.: 221
e-mail: dstank@agh.edu.pl

Pracownia Struktury i Mechaniki Ciała Stałego

Małgorzata Dąbek
tel.: (12) 617 26 65
pok.: 118
e-mail: mdabek@agh.edu.pl


 

Sekcja Obsługi Projektów


Ewelina Jakubowska-Antonik (urlop)
tel. 12 617 52-93
e-mail: ejakubow@agh.edu.pl

Bożena Miga (urlop)
tel. 12 617 45-93
e-mail: bozen@agh.edu.pl

Małgorzata Pata 
tel. 12 617 26-66
e-mail: mpata@agh.edu.pl

Anna Romaniuk
tel. 12 617 52 87
e-mail: romaniuk@agh.edu.pl

Danuta Stańkowska
tel. 12 617 22-30
e-mail: dstank@agh.edu.pl 

Renata Trzesińska
tel. 12 617 52-93
e-mail: trzes@agh.edu.pl

Anna Wielgosz-Nowak
tel.12 617 45-90
e-mail: wielgosznowak@agh.edu.pl