Studenci

Studia I stopnia

Opiekunowie I roku

 

Recykling i Metalurgia


dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH
A-2, II p., pok. 217
tel.: (12) 617 41 26
e-mail: mlb@agh.edu.pl

Inżynieria Metali Nieżelaznych


dr inż. Anna Wąsik
A-2, I p., pok. 106b
tel.: (12) 617 26 87
e-mail: anna.wasik@agh.edu.pl

Inżynieria Produkcji i Jakości


dr inż. Kinga Korzeń
A-2, niski parter, pok. 06
tel.: (12) 617 26 53
e-mail: kkorzen@agh.edu.pl

Rozkład zajęć

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2021/22

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 r.

Informacja dot. organizacji zajęć i sesji egzaminacyjnej dla studentów VII semestru.

Dyplomowanie inżynierskie

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH (PDF)

Informujemy, że studenci dopuszczeni do obrony pracy inżynierskiej (ustnej) zobowiązani są przed rozpoczęciem egzaminu do wgrania pliku pracy (format pliku: PDF) w aplikacji MS Teams (Zespół-Kanał-Ogólny-Pliki).

Egzamin kierunkowy:

 • Termin I: 15 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 13.01.2021 r.
 • Termin II: 29 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 27.01.2021 r.

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 • Metalurgia: 22 stycznia 2021 r. (piątek) , od godz. 9:00
 • Inżynieria Materiałowa: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , od godz. 9:00
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , od godz. 8:00  

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:  

 • Metalurgia: 01.02.2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00.
 • Inżynieria Materiałowa: 01.02.2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 01.02.2021 (poniedziałek), od godz. 9:00  

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia (terminy):

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2020/2021):

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO

UWAGA: W związku z przeprowadzaniem obron w trybie zdalnym student zobowiązany jest do złożenia podczas rejestracji pracy dyplomowej dodatkowo poniższego oświadczenia.

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny poniżej w sekcji OPŁATY

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.  

DOKUMENTY  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH  

 

Informacje

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Studenci I roku zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu następujących dokumentów:

 • semestralnego planu zajęć (skan w pliku pdf zawierający podpis studenta należy przesłać ze skrzynki mailowej zarejestrowanej w domenie AGH na adres wmndziekanat@agh.edu.pl lub oryginał planu złożyć w Dziekanacie).
  Sam plan semestralny obowiązuje jedynie na I semestrze od kolejnych semestrów należy składać podanie o wpis na semestr uzupełniony zgodnie z indywidualną sytuacją każdego studenta (wzory podań dostępne są na stronie internetowej WMN w zakładce studenci – dokumenty i formularze).
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego (wydanego na podstawie skierowania na badanie otrzymanego przy rekrutacji).

Odbiór w Dziekanacie legitymacji studenckich i zaświadczeń o statusie studenta możliwy jest od dnia 1 października br.


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA WPISÓW NA SEMESTR

(Dotyczy osób, które posiadają zaliczone i wpisane do systemu USOS oceny
ze wszystkich form przedmiotów w danym semestrze).

 

PRZYPOMINAMY, ŻE STUDENT MA OBOWIĄZEK WPISAĆ SIĘ NA SEMESTR W CIĄGU TYGODNIA OD ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 możliwe jest składanie podań o wpis na semestr zawierających plan semestralny w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty zarejestrowanej w domenie AGH.  
Wzory podań o wpis na semestr znajdują się na stronie Wydziału Metali Nieżelaznych
w zakładce studenci – dokumenty i formularze (podania o wpis na semestr obowiązują od drugiego semestru studiów I stopnia i drugiego semestru studiów II stopnia. Osoby przyjęte na I rok studiów po rekrutacji składają sam plan semestralny, który może również zostać przesłany w formie skanu w pliku pdf).

 

Podania o wpis na semestr zawierające plan semestralny lub w przypadku studentów I semestru jedynie plan semestralny należy wysyłać w postaci skanu z podpisem studenta (plik pdf) na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl.  

W temacie wiadomości należy bezwzględnie wpisać w zachowanej kolejności: Kierunek studiów, stopień studiów (I lub II), Nazwisko i Imię.

 

Uwaga: Należy dokładnie sprawdzić zgodność danych na podaniach o wpis na semestr zawierających plan semestralny przed ich wysłaniem w formie elektronicznej! Będą rozpatrywane podania wysyłane tylko z domeny AGH !

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2021/22

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 r.

Dyplomowanie magisterskie

Terminy obron prac magisterskich (październik 2021):

 

 • Inżynieria Produkcji i Jakości - 15.10.21 - sala 116B
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych: ścieżka Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Metali - 19.10.21 - sala 116B

UWAGA! Osoby, które zakończą proces  rejestracji w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na rejestrację prac będą bronić się w kolejnym najbliższym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

Obrony prac magisterskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).

Termin obrony oraz godzina egzaminu dyplomowego będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

 

 

DOKUMENTY:  

Informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA WPISÓW NA SEMESTR

(Dotyczy osób, które posiadają zaliczone i wpisane do systemu USOS oceny
ze wszystkich form przedmiotów w danym semestrze).

 

PRZYPOMINAMY, ŻE STUDENT MA OBOWIĄZEK WPISAĆ SIĘ NA SEMESTR W CIĄGU TYGODNIA OD ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 możliwe jest składanie podań o wpis na semestr zawierających plan semestralny w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty zarejestrowanej w domenie AGH.  
Wzory podań o wpis na semestr znajdują się na stronie Wydziału Metali Nieżelaznych
w zakładce studenci – dokumenty i formularze (podania o wpis na semestr obowiązują od drugiego semestru studiów I stopnia i drugiego semestru studiów II stopnia. Osoby przyjęte na I rok studiów po rekrutacji składają sam plan semestralny, który może również zostać przesłany w formie skanu w pliku pdf).

 

Podania o wpis na semestr zawierające plan semestralny lub w przypadku studentów I semestru jedynie plan semestralny należy wysyłać w postaci skanu z podpisem studenta (plik pdf) na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl.  

W temacie wiadomości należy bezwzględnie wpisać w zachowanej kolejności: Kierunek studiów, stopień studiów (I lub II), Nazwisko i Imię.

 

Uwaga: Należy dokładnie sprawdzić zgodność danych na podaniach o wpis na semestr zawierających plan semestralny przed ich wysłaniem w formie elektronicznej! Będą rozpatrywane podania wysyłane tylko z domeny AGH !

Praktyki studenckie

Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych/Inżynieria Materiałowa
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

 • Metalurgia
  dr inż. Piotr Palimąka
  A-2, III p., pok. 306
  tel. 12 617 26 71, palimaka@agh.edu.pl

 • Inżynieria Produkcji i Jakości / Zarządzanie Inżynieria Produkcji
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

 

Wytyczne w sprawie odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk na WMN w roku akademickim 2020/2021

Praktyki możesz realizować w następujących przedsiębiorstwach.

Dokumenty:

Umowa

Wzór sprawozdania

Dziekanat

Studia I stopnia:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

Studia II stopnia:

 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Studia III stopnia, Szkoła Doktorska

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Studia I stopnia:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

Studia II stopnia:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

lic. Anna Kaczor
tel.: (12) 617 26 50
pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

Ubezpieczenia zdrowotne

Praktyki studenckie

Sprawy socjalne:

 • stypendia
 • zapomogi

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Skrzekut
(długotrwała nieobecność)
tel.: (12) 617 26 55
pok.: 117
e-mail: aoruba@agh.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek - godz. 10:00-13:00
 • wtorek - godz. 10:00-13:00
 • środa: dziekanat nieczynny
 • czwartek - godz. 10:00-13:00
 • piątek - godz. 10:00-13:00

Termin dyżuru dla studentów Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia:

 • piątek w godz. 11.30-13.00 

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostosowując je do indywidualnej sytuacji.  

 

Podania elektroniczne o wpis na semestr zawierające plan semestralny należy wysyłać w pliku pdf WYŁĄCZNIE ze skrzynki mailowej z domeny AGH na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl

 

Formularze zgłoszeń

 

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzoryr wniosków o stypendium socjalne i oświadczenia dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Numer konta bankowego Wydziału Metali Nieżelaznych

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

Projekty dla studentów

csm_power_logo_duze_c677336200

 

POWER 3.5 II


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18, Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy, Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

W ramach projektu,  na Wydziale Metali Nieżelaznych zostaną sfinansowane w latach 2021-2022 następujące działania:

 • Nieżelazny staż – płatne staże w przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych dla studentów,
 • Zagraniczne wizyty studyjne studentów w europejskich przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych,
 • Certyfikowane szkolenia dla studentów (Autocad, Solidworks, Metody NDT, metalografia) itp.

Wydziałowe Biuro Projektu

Erasmus plus

 

PROGRAM ERASMUS+


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
Kontakt:

bud. A-2, IIp, pok. 214
tel: +48 12 617 41 28
e-mail: rkowalik@agh.edu.pl


Rola Koordynatora Wydziałowego

 • rekrutacja studentów na wyjazd na studia za granicę na Wydziale
 • pomoc  studentowi w przygotowaniu programu studiów (uzgodnienie Learning Agreement) ze szczególną dbałością o ustalenie prawidłowej liczby punktów ECTS,
 • współpraca w tym zakresie z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Uczelnianym,
 • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą dokumentów dot. rekrutacji w terminie podanym przez DWZ:

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Doktoranckie Koło Naukowe „deFORM”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH akawecki@agh.edu.pl

przewodnicząca: Małgorzata Zasadzińska, malgozas@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "De Re Metallica"

Przejdź na www

opiekun:  dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. pietstan@agh.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe „Tytan”

Przejdź na www

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. gboczkal@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „LIDER"

Przejdź na www

opiekun: dr Bożena Boryczko bbor@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji

 

Legitymacje Studenckie

mLegitymacje

AGH udostępnia „mLegitymację” studencką, którą można pozyskać za pośrednictwem systemu USOS.

Zgodnie z prawem jest to legitymacja studencka, ale wyświetlana na ekranie telefonu.

Więcej informacji wraz z instrukcją pozwalającą na uzyskanie mLegitymacji można znaleźć na stronie: www.usos.agh.edu.pl

Utracone legitymacje

Utracone legitymacje: https://www.sdp.agh.edu.pl/karty-elektroniczne-cke/utracone-els/

Wniosek o wydanie ELS

UBPO

Przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

Informujemy, że studenci, którzy według Sylabusa mają realizować obowiązkowy przedmiot humanistyczny  z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych z UBPO wybierają go z Bloku Humanistyczno – Społecznego.

Uwaga ! W bazie UBPO pojawił się nowy Blok Innowacyjny. Każdy student może według własnych zainteresowań, nieodpłatnie realizować przedmiot z tego bloku jako przedmiot dodatkowy spoza semestralnego planu zajęć. Studenci przed dokonaniem rejestracji na przedmiot dodatkowy muszą uzyskać pisemną zgodę Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na realizację przedmiotu dodatkowego (wzór podania dostępny jest w zakładce dokumenty i formularze) oraz umieścić go w semestralnym planie zajęć, w tabeli pod nazwą „przedmiot dodatkowy”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli student zdecyduje się na realizację przedmiotu dodatkowego musi go zaliczyć (w przeciwnym razie traktowany jest on jako brak i przy dokonywaniu wpisu na kolejny semestr, student musi wykazać go w przedmiotach zaległych oraz uiścić opłatę za powtarzanie przedmiotu w wysokości 10zł/godz. Punkty ECTS nie wliczają się do deficytu).

Aktualne informacje dot. UBPO oraz terminy rejestracji na przedmioty dostępne są pod adresem https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/