Studenci

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - lato 2024

Studia I stopnia

Opiekunowie I roku

 

Inżynieria Metali Nieżelaznych

 


dr inż. Anna Wąsik
A-2, I p., pok. 106b
tel.: (12) 617 26 87
e-mail: anna.wasik@agh.edu.pl

Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych

 

dr inż. Małgorzata Zasadzińska
A-2, I p., pok. 102
tel.: (12) 617 36 55
e-mail: malgozas@agh.edu.pl

Inżynieria Produkcji i Jakościdr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH 
A-2, Ip., pok. 103a
tel.: (12) 617 26 48
e-mail: monika.walkowicz@agh.edu.pl

 

Rozkład zajęć

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2023/24

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 11.03.2024 r.

Dyplomowanie inżynierskie

EGZAMIN KIERUNKOWY:

Ogólny egzamin KIERUNKOWY w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się w następujących terminach:

Egzamin kierunkowy będzie przeprowadzany w trybie stacjonarnym, w salach komputerowych (116C oraz 223) przy wykorzystaniu platformy UPeL.

UWAGA! Osoby, które zakończą proces rejestracji projektu w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na jego złożenie będą przystępować do egzaminu kierunkowego w kolejnym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

EGZAMIN DYPLOMOWY – INŻYNIERSKI (obrona projektu dyplomowego):

Obrona projektu inżynierskiego dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z ogólnego egzaminu kierunkowego w I terminie odbędzie się w następujących terminach:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych: 19.01.2024 (piątek)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości 18.01.2024 (czwartek) oraz 19.01.2024 (piątek)

Obrona projektu inżynierskiego dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z ogólnego egzaminu kierunkowego w II terminie odbędzie się w następujących terminach:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych: 26.01.2024 (piątek)
 • Inżynieria Produkcji i Jakości 26.01.2024 (piątek)


Obrony projektów inżynierskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionego projektu dyplomowego).
Godzina egzaminu dyplomowego oraz numer sali będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

Terminy egzaminów wstępnych na  studia stacjonarne II stopnia znajdują się w zakładce Kandydaci.

 

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2023/2024):

Wymogi edytorskie pisania projektów dyplomowych

Procedura zgłaszania tematów , dokonywanie zmiany tematów projektów dyplomowych oraz promotorów (pdf)

Zasady Rejestracji Projektu Dyplomowego Inżynierskiego (pdf)

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia (pdf)

Proces dyplomowania - instrukcja dostępna pod adresem https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/

 

Odbiór dyplomów https://www.sdp.agh.edu.pl/dyplomy-2021/
 

DOKUMENTY:  

 

Informacje

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Studenci I roku bezwzględnie zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu poniższego dokumentu:

 • oryginału zaświadczenia lekarskiego (wydanego na podstawie skierowania na badanie otrzymanego przy rekrutacji).

Odbiór w Dziekanacie legitymacji studenckich i zaświadczeń o statusie studenta możliwy jest od dnia 1 października br.


Szczegółowe zasady dotyczące semestralnych planów zajęć oraz dokonywania wpisów na semestr (od 2023r.) (pdf)

Termin oraz procedura zgłaszania tematów projektów dyplomowych dostępna jest w zakładce DYPLOMOWANIE INŻYNIERSKIE

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2023/24

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 11.03.2024 r.

Dyplomowanie magisterskie

Terminy obron prac magisterskich 2024:

 • Inżynieria Produkcji i Jakości
  I termin - 26.06.2024r. (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 20.06.2024 r., godz. 23:59)
  II termin - 2.07.2024r. (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 26.06.2024 r., godz. 23:59)

 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych:
  16.07.2024 r. (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 10.07.2024 r., godz. 23:59). 

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (ścieżka: Inżynieria Nowych Materiałów):
  I termin - 9.07.2024r.
  (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 3.07.2024 r., godz. 23:59)
  II termin - 17.09.2024r.
  (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 11.09.2024 r., godz. 23:59)

   

UWAGA! Osoby, które zakończą proces rejestracji w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na złożenie prac będą bronić się w kolejnym najbliższym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

Obrony prac magisterskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).

 

Termin obrony, numer sali oraz dokładna godzina egzaminu dyplomowego będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

Odbiór dyplomów https://www.sdp.agh.edu.pl/dyplomy-2021/

 

DOKUMENTY:  

Informacje

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU II Stopnia

Studenci I roku bezwzględnie zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu następujących dokumentów:

 • oryginału zaświadczenia lekarskiego (wydanego na podstawie skierowania na badanie otrzymanego przy rekrutacji)
 • oryginału dyplomu ukończenia studiów I-stopnia (jeżeli nie został on dostarczony do Centrum Rekrutacji).Szczegółowe zasady dotyczące semestralnych planów zajęć oraz dokonywania wpisów na semestr (od 2023r.) (pdf)

Termin oraz procedura zgłaszania tematów prac dyplomowych dostępna jest w zakładce DYPLOMOWANIE MAGISTERSKIE

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych / Inżynieria Produkcji i Jakości
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

Wytyczne w sprawie odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk na WMN

Staż w ramach POWER nie może zastępować praktyki zapisanej w toku studiów.

OFERTY PRAKTYK:

 • 13.12:2022 - Program stażowy zainSTALujsie w ArcelorMittal Poland
  Treść ogłoszenia:
  Idąc dalszym śladem poszukiwań kandydatów na stanowiska inżynierów
  w naszej firmie, zwracam się z prośbą o poinformowanie studentów
  uczelni o programie stażowym zainSTALujsię, który cieszy się już
  liczbą 31 nowozatrudnionych osób po studiach. Nasze hasło przewodnie
  – feel the steel – ma na celu zachęcić młode osoby do pracy w
  przemyśle stalowym. Proponujemy studentom umowę o pracę, 12
  miesięczny staż, możliwość elastycznego wymiaru pracy (od 20 godzi
  tygodniowo, czyli ½ etatu), rozwój pod okiem doświadczonego mentora
  oraz perspektywę zatrudnienia w przyszłości.

  Aktualnie mamy otwarte 13 rekrutacji, w tym trzy rekrutacje do naszego
  nowego zespołu Dekarbonizacji.

  Rekrutacje do naszego oddziału w Chorzowie:
  Młodszy specjalista – stażysta Technolog (Inżynieria
  materiałowa, metalurgia)
  Młodszy specjalista – stażysta Mechanik (Mechanika i budowa
  maszyn, mechatronika lub pokrewne)
  Młodszy specjalista – stażysta Elektryk (Elektryka,
  elektrotechnika lub pokrewne)

  Rekrutacje do naszego oddziału w Dąbrowie Górniczej:
  Młodszy specjalista – stażysta ds. jakości [4] (Zarządzanie i
  inżynieria produkcji, inżynieria i zarządzanie procesami
  przemysłowymi, inżynieria produkcji i jakości oraz pokrewne)
  Młodszy specjalista – stażysta ds. jakości procesu [5] (Inżynieria
  materiałowa, inżynieria mechaniczna i materiałowa, inżynieria i
  zarządzanie procesami przemysłowymi, zarządzanie i inżynieria
  produkcji, metalurgia, inżynieria i analiza danych oraz pokrewne)
  Młodszy specjalista – stażysta ds. BHP [6] (Zarządzanie i
  inżynieria produkcji, bezpieczeństwo i higiena pracy)
  Młodszy specjalista – stażysta ds. planowania [7] produkcji
  (Zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria i zarządzanie
  procesami przemysłowymi, inżynieria produkcji i jakości oraz
  pokrewne)

  Oraz wcześniej wspomniane rekrutacje do działu Dekarbonizacji. Są to
  rekrutacje dla studentów zainteresowanych pracą w nieustannie
  rozwijającym się sektorze, który będzie miał wpływ na
  przyszłość produkcji stali. Studenci Państwa uczelni byliby dla nas
  niezwykle wartościowymi kandydatami.

  Junior Specialist - Mechanical Engineer
  Junior Specialist - Electrical Engineer
  Junior Specialist - Engineer in Project Management

  Rekrutacje do naszego oddziału w Krakowie:

  Młodszy specjalista – stażysta Elektronik [11] (Elektronika,
  automatyka i robotyka, automatyka przemysłowa i robotyka, elektronika i
  komunikacja lub elektrotechnika)
  Młodszy specjalista – stażysta Automatyk [12] (Automatyka i
  robotyka, automatyka przemysłowa i robotyka, elektronika i komunikacja
  lub elektrotechnika)

 • Praktyki studenckie w instytucjach skupionych w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Praktyki możesz realizować w następujących przedsiębiorstwach.

Dziekanat

Studia I stopnia:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych

Studia II stopnia:

 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Studia III stopnia, Szkoła Doktorska

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Studia I stopnia:

 • Inżynieria Produkcji i Jakości

Studia II stopnia:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

lic. Anna Kaczor
tel.: (12) 617 26 50
pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

Ubezpieczenia zdrowotne

Praktyki studenckie

Sprawy socjalne:

 • stypendia
 • zapomogi

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl

 

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek - godz. 10:00-13:00
 • wtorek - godz. 10:00-13:00
 • środa: dziekanat nieczynny
 • czwartek - godz. 10:00-13:00
 • piątek - godz. 10:00-13:00

Termin dyżuru dla studentów Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia:

 • piątek w godz. 11.30-13.00 e-mail Dziekanatu: wmndziekanat@agh.edu.pl

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów i formularzy

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostosowując je do indywidualnej sytuacji.  

 

Podpisane podania w formie elektronicznej w formacie PDF mogą być wysyłane wyłączenie ze skrzynki mailowej z domeny AGH na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl ( w temacie wiadomości należy wskazać: imię, nazwisko, kierunek, rok studiów).

 
TERMINY SKŁADANIA PODAŃ (PDF)


Podania, które można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej

Podania, które należy składać wyłącznie w formie papierowej

 

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzory wniosków o stypendium socjalne i oświadczenia dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich:

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Numer konta bankowego Wydziału Metali Nieżelaznych

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

Projekty dla studentów

csm_power_logo_duze_c677336200

 

POWER 3.5 II


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18, Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy, Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

W ramach projektu,  na Wydziale Metali Nieżelaznych zostaną sfinansowane w latach 2021-2022 następujące działania:

 • Nieżelazny staż – płatne staże w przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych dla studentów,
 • Zagraniczne wizyty studyjne studentów w europejskich przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych,
 • Certyfikowane szkolenia dla studentów (Autocad, Solidworks, Metody NDT, metalografia) itp.

Wydziałowe Biuro Projektu

Erasmus plus

 

PROGRAM ERASMUS+


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
Kontakt:

bud. A-2, IIp, pok. 214
tel: +48 12 617 41 28
e-mail: rkowalik@agh.edu.pl


Rola Koordynatora Wydziałowego

 • rekrutacja studentów na wyjazd na studia za granicę na Wydziale
 • pomoc  studentowi w przygotowaniu programu studiów (uzgodnienie Learning Agreement) ze szczególną dbałością o ustalenie prawidłowej liczby punktów ECTS,
 • współpraca w tym zakresie z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Uczelnianym,
 • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą dokumentów dot. rekrutacji w terminie podanym przez DWZ:

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „MITHRIL"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Marcin Mroczkowski mamrocz@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji

 

Legitymacje Studenckie

mLegitymacje

AGH udostępnia „mLegitymację” studencką, którą można pozyskać za pośrednictwem systemu USOS.

Zgodnie z prawem jest to legitymacja studencka, ale wyświetlana na ekranie telefonu.

Więcej informacji wraz z instrukcją pozwalającą na uzyskanie mLegitymacji można znaleźć na stronie: www.usos.agh.edu.pl

Utracone legitymacje

Utracone legitymacje: https://www.sdp.agh.edu.pl/karty-elektroniczne-cke/utracone-els/

Wniosek o wydanie ELS

UBPO

Przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

Informujemy, że studenci, którzy według Sylabusa mają realizować obowiązkowy przedmiot humanistyczny  z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych z UBPO wybierają go z Bloku Humanistyczno – Społecznego.

Uwaga ! W bazie UBPO pojawił się nowy Blok Innowacyjny. Każdy student może według własnych zainteresowań, nieodpłatnie realizować przedmiot z tego bloku jako przedmiot dodatkowy spoza semestralnego planu zajęć. Studenci przed dokonaniem rejestracji na przedmiot dodatkowy muszą uzyskać pisemną zgodę Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na realizację przedmiotu dodatkowego (wzór podania dostępny jest w zakładce dokumenty i formularze).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli student zdecyduje się na realizację przedmiotu dodatkowego musi go zaliczyć (w przeciwnym razie traktowany jest on jako brak i przy dokonywaniu wpisu na kolejny semestr, student musi wykazać go w przedmiotach zaległych oraz uiścić opłatę za powtarzanie przedmiotu w wysokości 10zł/godz. Punkty ECTS nie wliczają się do deficytu).

Aktualne informacje dot. UBPO oraz terminy rejestracji na przedmioty dostępne są pod adresem https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/

Erasmus+

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

 • Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
 • Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
 • Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski
 • Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH
 • Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH
 • Technical University of Liberec - prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • Universitat Jaume I - prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • University of Chemistry of Technology Prague - prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • Université de Lorraine - dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
 • Technical University of Clausthal - dr hab. inż. Remigiusz Kowalik