Studenci

Studia I stopnia

Rozkład zajęć

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - zima 2021

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2020/21

 

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 8.12.2020 r.

 

 

Dyplomowanie inżynierskie

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH (PDF)

Informujemy, że studenci dopuszczeni do obrony pracy inżynierskiej (ustnej) zobowiązani są przed rozpoczęciem egzaminu do wgrania pliku pracy (format pliku: PDF) w aplikacji MS Teams (Zespół-Kanał-Ogólny-Pliki).

Egzamin kierunkowy:

 • Termin I: 15 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 13.01.2021 r.
 • Termin II: 29 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 27.01.2021 r.

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 • Metalurgia: 22 stycznia 2021 r. (piątek) , godz. 9:00
 • Inżynieria Materiałowa: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , godz. 9:00
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , godz. 9:00  

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:  

 • Metalurgia: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 9:00.
 • Inżynieria Materiałowa: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 9:00.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 01 - 02.02.2021 (poniedziałek, wtorek), godz. 9:00  

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia (terminy):

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2020/2021):

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO

UWAGA: W związku z przeprowadzaniem obron w trybie zdalnym student zobowiązany jest do złożenia podczas rejestracji pracy dyplomowej dodatkowo poniższego oświadczenia.

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny poniżej w sekcji OPŁATY

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.  

DOKUMENTY  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH  

 

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - zima 2021

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2020/21

 

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 8.12.2020 r.

 

 

Dyplomowanie magisterskie

PROCEDURA DYPLOMOWANIA w trybie zdalnym w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19   ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH II-go STOPNIA (pdf)   DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ (pdf) UWAGA: W związku z przeprowadzaniem obron w trybie zdalnym student zobowiązany jest do złożenia podczas rejestracji pracy dyplomowej dodatkowo poniższego oświadczenia.

  Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny TUTAJ   Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.   DOKUMENTY:  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:  

 

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostoswując je do indywidualnej sytuacji.  

Formularze zgłoszeń

 

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzór wniosku o stypendium socjalne i oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Utracone legitymacje

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

Opłaty

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

ERASMUS +

Wydziałowy Koordynator Porgramu Erasmus + 

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Kontakt:

Rola Koordynatora Wydziałowego

Szczegóły dotyczące programu Erasmus

Uczelnie współpracujące w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – koordynator dr hab. Ewa Rudnik

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- koordynator umowy dr hab. Ewa Rudnik

Dziekanat

Pracownicy

lic. Anna Kaczor

I i II stopień:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

mgr inż. Agnieszka Skrzekut

I stopień:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Recykling i Metalurgia
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

 II stopień:

 • Recykling i Metalurgia
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

Renata Konopczak

II stopień:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Recykling i Metalurgia
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

III stopień:

 • studia doktoranckie

 mgr Ewa Kurkowska-Mróz

sprawy socjalne:

 • stypendia
 • zapomogi
 • ubezpieczenia

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 10:00 – 13:00
 • Środa: dziekanat nieczynny.

Dyżur Prodziekana dla studentów:

 • piątek w godz. 11.30-13.00

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja

 

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Doktoranckie Koło Naukowe „deFORM”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH akawecki@agh.edu.pl

przewodnicząca: Małgorzata Zasadzińska, malgozas@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "De Re Metallica"

Przejdź na www

opiekun:  dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. pietstan@agh.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe „Tytan”

Przejdź na www

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. gboczkal@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „LIDER"

Przejdź na www

opiekun: dr Bożena Boryczko bbor@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Samorząd studencki

Samorząd jest reprezentantem społeczności studenckiej, uczestniczy w zarządzaniu Uczelnią oraz współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Działa na szczeblu: Uczelni, Wydziału, Roku, Grupy. Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizuje rajdy, bale, spotkania, a także słynne krakowskie Juwenalia.

Facebook Wydziału

Przejdź na Facebooka

Opiekunowie I roku

Recykling i Metalurgia

 • dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH
 • A-2, II p., pok. 217
 • tel.: (12) 617 41 26
 • e-mail: mlb@agh.edu.pl 

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Inżynieria Produkcji i Jakości

 • dr inż. Kinga Korzeń
 • A-2, niski parter, pok. 06
 • tel.: (12) 617 26 53
 • e-mail: kkorzen@agh.edu.pl