Studenci

Studia I stopnia

Rozkład zajęć

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - zima 2021

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/21

 

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021 r.

Godziny zajęć z puli przedmiotów obieralnych (1 sem, II stop) zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

 

 

Dyplomowanie inżynierskie

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH (PDF)

Informujemy, że studenci dopuszczeni do obrony pracy inżynierskiej (ustnej) zobowiązani są przed rozpoczęciem egzaminu do wgrania pliku pracy (format pliku: PDF) w aplikacji MS Teams (Zespół-Kanał-Ogólny-Pliki).

Egzamin kierunkowy:

 • Termin I: 15 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 13.01.2021 r.
 • Termin II: 29 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 27.01.2021 r.

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 • Metalurgia: 22 stycznia 2021 r. (piątek) , od godz. 9:00
 • Inżynieria Materiałowa: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , od godz. 9:00
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , od godz. 8:00  

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:  

 • Metalurgia: 01.02.2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00.
 • Inżynieria Materiałowa: 01.02.2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 01.02.2021 (poniedziałek), od godz. 9:00  

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia (terminy):

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2020/2021):

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO

UWAGA: W związku z przeprowadzaniem obron w trybie zdalnym student zobowiązany jest do złożenia podczas rejestracji pracy dyplomowej dodatkowo poniższego oświadczenia.

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny poniżej w sekcji OPŁATY

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.  

DOKUMENTY  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH  

 

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - zima 2021

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/21

 

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 26.02.2021 r.

Godziny zajęć z puli przedmiotów obieralnych (1 sem, II stop) zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Dyplomowanie magisterskie

UWAGA: W związku z przeprowadzaniem obron w trybie zdalnym student zobowiązany jest do złożenia podczas rejestracji pracy dyplomowej dodatkowo poniższego oświadczenia.

 Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny w sekcji OPŁATY.   Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.  

DOKUMENTY:  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH:  

 

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostoswując je do indywidualnej sytuacji.  

Formularze zgłoszeń

 

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzoryr wniosków o stypendium socjalne i oświadczenia dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Utracone legitymacje

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

Opłaty

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

ERASMUS +

Wydziałowy Koordynator Porgramu Erasmus + 

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Kontakt:

Rola Koordynatora Wydziałowego

Szczegóły dotyczące programu Erasmus

Uczelnie współpracujące w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – koordynator dr hab. Ewa Rudnik

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- koordynator umowy dr hab. Ewa Rudnik

Dziekanat

Pracownicy

lic. Anna Kaczor

I i II stopień:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

mgr inż. Agnieszka Skrzekut

I stopień:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

 II stopień:

 • Recykling i Metalurgia
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

Renata Konopczak

II stopień:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

III stopień:

 • studia doktoranckie

 mgr Ewa Kurkowska-Mróz

sprawy socjalne:

 • stypendia
 • zapomogi
 • ubezpieczenia

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 10:00 – 13:00
 • Środa: dziekanat nieczynny.

Dyżur Prodziekana dla studentów:

 • piątek w godz. 11.30-13.00

Praktyki studenckie

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja

 

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Doktoranckie Koło Naukowe „deFORM”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH akawecki@agh.edu.pl

przewodnicząca: Małgorzata Zasadzińska, malgozas@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "De Re Metallica"

Przejdź na www

opiekun:  dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. pietstan@agh.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe „Tytan”

Przejdź na www

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. gboczkal@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „LIDER"

Przejdź na www

opiekun: dr Bożena Boryczko bbor@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Facebook Wydziału

Przejdź na Facebooka

Opiekunowie I roku

Recykling i Metalurgia

 • dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH
 • A-2, II p., pok. 217
 • tel.: (12) 617 41 26
 • e-mail: mlb@agh.edu.pl 

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Inżynieria Produkcji i Jakości

 • dr inż. Kinga Korzeń
 • A-2, niski parter, pok. 06
 • tel.: (12) 617 26 53
 • e-mail: kkorzen@agh.edu.pl