Studenci

Studia I stopnia

Opiekunowie I roku

 

Inżynieria Metali Nieżelaznych


dr inż. Anna Wąsik
A-2, I p., pok. 106b
tel.: (12) 617 26 87
e-mail: anna.wasik@agh.edu.pl

Inżynieria Produkcji i Jakości


dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH 
A-2, Ip., pok. 103a
tel.: (12) 617 26 48
e-mail: monika.walkowicz@agh.edu.pl

 

Rozkład zajęć

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2021/22

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 18.03.2022 r.

Informacja dot. organizacji zajęć i sesji egzaminacyjnej dla studentów VII semestru.

Dyplomowanie inżynierskie

Informujemy, że egzamin kierunkowy będzie przeprowadzany w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy UPEL.

 
EGZAMIN KIERUNKOWY:

 • Termin I: : 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) godz. 9:00 (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w USOS/APD do dnia 11.01.2022 r., godz. 23:59)
 • Termin II: 27 stycznia 2022 r. (czwartek) godz. 9:00 (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w USOS/APD do dnia 24.01.2022 r., godz. 23:59)

UWAGA! Osoby, które zakończą proces  rejestracji pracy w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na złożenie pracy będą przystępować do egzaminu kierunkowego w kolejnym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

 

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 • Metalurgia: 19.01.2022 (środa)
 • Inżynieria Materiałowa: 19.01.2022 (środa) oraz 20.01.2022 (czwartek)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 19.01.2022 (środa) oraz 20.01.2022 (czwartek)

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:  

 • Metalurgia: 31.01.2022 (poniedziałek)
 • Inżynieria Materiałowa: 31.01.2022 (poniedziałek)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 31.01.2022 (poniedziałek) oraz 01.02.2022r (wtorek)

Obrony prac inżynierskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).
Godzina egzaminu dyplomowego oraz numer sali będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

Terminy egzaminów wstępnych na  studia stacjonarne II stopnia znajdują się w zakładce Kandydaci.

 

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2021/2022):

Wymogi edytorskie pisania prac dyplomowych

Zasady Rejestracji Projektu Dyplomowego Inżynierskiego (pdf)

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia (pdf)

Proces dyplomowania - instrukcja dostępna pod adresem https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/

 

Odbiór dyplomów https://www.sdp.agh.edu.pl/dyplomy-2021/
 

DOKUMENTY:  

Informacje

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Studenci I roku bezwzględnie zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu poniższego dokumentu:

 • oryginału zaświadczenia lekarskiego (wydanego na podstawie skierowania na badanie otrzymanego przy rekrutacji).

Odbiór w Dziekanacie legitymacji studenckich i zaświadczeń o statusie studenta możliwy jest od dnia 1 października br.


Szczegółowe zasady dotyczące semestralnych planów zajęć oraz dokonywania wpisów na semestr (pdf)

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2021/22

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 18.03.2022 r.

Dyplomowanie magisterskie

Terminy obron prac magisterskich 2022:

 • Inżynieria Produkcji i Jakości
  8.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 4.07.2022 r., godz. 23:59)
  15.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 11.07.2022 r., godz. 23:59)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (ścieżka: Inżynieria Nowych Materiałów):
  14.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 10.07.2022 r., godz. 23:59)
  21.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 17.07.2022 r., godz. 23:59)
  14.09.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 8.09.2022 r., godz. 23:59)
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (ścieżka: Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Materiałów):
  12.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 7.07.2022 r., godz. 23:59)
  26.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 21.07.2022 r., godz. 23:59)
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych:
  12.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 7.07.2022 r., godz. 23:59)
  19.07.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 14.07.2022 r., godz. 23:59)
  13.09.22 (rejestracja pracy magisterskiej w USOS/APD do dnia 07.09.2022 r., godz. 23:59)

Terminy wrześniowe obron na kierunkach Inżynieria Produkcji i Jakości oraz Inżynieria Metali Nieżelaznych (ścieżka: Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Materiałów) zostaną podane pod koniec lipca 2022.

 

UWAGA! Osoby, które zakończą proces rejestracji w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na złożenie prac będą bronić się w kolejnym najbliższym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

Obrony prac magisterskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).

 

Termin obrony, numer sali oraz dokładna godzina egzaminu dyplomowego będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

 

Odbiór dyplomów https://www.sdp.agh.edu.pl/dyplomy-2021/

 

DOKUMENTY:  

Informacje

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU II Stopnia

Studenci I roku bezwzględnie zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu następujących dokumentów:

 • oryginału zaświadczenia lekarskiego (wydanego na podstawie skierowania na badanie otrzymanego przy rekrutacji)
 • oryginału dyplomu ukończenia studiów I-stopnia (jeżeli nie został on dostarczony do Centrum Rekrutacji).Szczegółowe zasady dotyczące semestralnych planów zajęć oraz dokonywania wpisów na semestr (pdf)

Praktyki studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych / Inżynieria Produkcji i Jakości
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

Wytyczne w sprawie odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk na WMN w roku akademickim 2021/2022

Staż w ramach POWER nie może zastępować praktyki zapisanej w toku studiów.

OFERTY PRAKTYK:

Praktyki możesz realizować w następujących przedsiębiorstwach.

Dziekanat

Studia I stopnia:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

Studia II stopnia:

 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Studia III stopnia, Szkoła Doktorska

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Studia I stopnia:

 • Inżynieria Produkcji i Jakości

Studia II stopnia:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

lic. Anna Kaczor
tel.: (12) 617 26 50
pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

Ubezpieczenia zdrowotne

Praktyki studenckie

Sprawy socjalne:

 • stypendia
 • zapomogi

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Skrzekut
(długotrwała nieobecność)
tel.: (12) 617 26 55
pok.: 117
e-mail: aoruba@agh.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek - godz. 10:00-13:00
 • wtorek - godz. 10:00-13:00
 • środa: dziekanat nieczynny
 • czwartek - godz. 10:00-13:00
 • piątek - godz. 10:00-13:00

Termin dyżuru dla studentów Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia:

 • piątek w godz. 11.30-13.00 

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostosowując je do indywidualnej sytuacji.  

 

Podpisane podania w formie elektronicznej w formacie PDF mogą być wysyłane wyłączenie ze skrzynki mailowej z domeny AGH na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl ( w temacie wiadomości należy wskazać: imię, nazwisko, kierunek, rok studiów).

 
TERMINY SKŁADANIA PODAŃ (PDF)

Podania, które można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej

Podania, które należy składać wyłącznie w formie papierowej

Formularze zgłoszeń

 

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzory wniosków o stypendium socjalne i oświadczenia dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich:

https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/regulamin-swiadczen-dla-studentow-agh-obowiazujacy-od-semestru-letniego-2122/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Numer konta bankowego Wydziału Metali Nieżelaznych

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

Projekty dla studentów

csm_power_logo_duze_c677336200

 

POWER 3.5 II


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18, Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy, Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

W ramach projektu,  na Wydziale Metali Nieżelaznych zostaną sfinansowane w latach 2021-2022 następujące działania:

 • Nieżelazny staż – płatne staże w przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych dla studentów,
 • Zagraniczne wizyty studyjne studentów w europejskich przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych,
 • Certyfikowane szkolenia dla studentów (Autocad, Solidworks, Metody NDT, metalografia) itp.

Wydziałowe Biuro Projektu

Erasmus plus

 

PROGRAM ERASMUS+


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
Kontakt:

bud. A-2, IIp, pok. 214
tel: +48 12 617 41 28
e-mail: rkowalik@agh.edu.pl


Rola Koordynatora Wydziałowego

 • rekrutacja studentów na wyjazd na studia za granicę na Wydziale
 • pomoc  studentowi w przygotowaniu programu studiów (uzgodnienie Learning Agreement) ze szczególną dbałością o ustalenie prawidłowej liczby punktów ECTS,
 • współpraca w tym zakresie z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Uczelnianym,
 • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą dokumentów dot. rekrutacji w terminie podanym przez DWZ:

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Doktoranckie Koło Naukowe „deFORM”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH akawecki@agh.edu.pl

przewodnicząca: Małgorzata Zasadzińska, malgozas@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "De Re Metallica"

Przejdź na www

opiekun:  dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. pietstan@agh.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe „Tytan”

Przejdź na www

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. gboczkal@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „LIDER"

Przejdź na www

opiekun: dr Bożena Boryczko bbor@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji

 

Legitymacje Studenckie

mLegitymacje

AGH udostępnia „mLegitymację” studencką, którą można pozyskać za pośrednictwem systemu USOS.

Zgodnie z prawem jest to legitymacja studencka, ale wyświetlana na ekranie telefonu.

Więcej informacji wraz z instrukcją pozwalającą na uzyskanie mLegitymacji można znaleźć na stronie: www.usos.agh.edu.pl

Utracone legitymacje

Utracone legitymacje: https://www.sdp.agh.edu.pl/karty-elektroniczne-cke/utracone-els/

Wniosek o wydanie ELS

UBPO

Przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

Informujemy, że studenci, którzy według Sylabusa mają realizować obowiązkowy przedmiot humanistyczny  z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych z UBPO wybierają go z Bloku Humanistyczno – Społecznego.

Uwaga ! W bazie UBPO pojawił się nowy Blok Innowacyjny. Każdy student może według własnych zainteresowań, nieodpłatnie realizować przedmiot z tego bloku jako przedmiot dodatkowy spoza semestralnego planu zajęć. Studenci przed dokonaniem rejestracji na przedmiot dodatkowy muszą uzyskać pisemną zgodę Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na realizację przedmiotu dodatkowego (wzór podania dostępny jest w zakładce dokumenty i formularze).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli student zdecyduje się na realizację przedmiotu dodatkowego musi go zaliczyć (w przeciwnym razie traktowany jest on jako brak i przy dokonywaniu wpisu na kolejny semestr, student musi wykazać go w przedmiotach zaległych oraz uiścić opłatę za powtarzanie przedmiotu w wysokości 10zł/godz. Punkty ECTS nie wliczają się do deficytu).

Aktualne informacje dot. UBPO oraz terminy rejestracji na przedmioty dostępne są pod adresem https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/

Erasmus+

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

 • Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
 • Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
 • Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski
 • Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH
 • Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH
 • Technical University of Liberec - prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • Universitat Jaume I - prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • University of Chemistry of Technology Prague - prof. zw. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • Université de Lorraine - dr hab. inż. Remigiusz Kowalik
 • Technical University of Clausthal - dr hab. inż. Remigiusz Kowalik