Studenci

Studia I stopnia

Opiekunowie I roku

 

Recykling i Metalurgia


dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH
A-2, II p., pok. 217
tel.: (12) 617 41 26
e-mail: mlb@agh.edu.pl

Inżynieria Metali Nieżelaznych


dr inż. Anna Wąsik
A-2, I p., pok. 106b
tel.: (12) 617 26 87
e-mail: anna.wasik@agh.edu.pl

Inżynieria Produkcji i Jakości


dr inż. Kinga Korzeń
A-2, niski parter, pok. 06
tel.: (12) 617 26 53
e-mail: kkorzen@agh.edu.pl

Rozkład zajęć

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/21

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021 r.

Dyplomowanie inżynierskie

WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW KIERUNKOWYCH (PDF)

Informujemy, że studenci dopuszczeni do obrony pracy inżynierskiej (ustnej) zobowiązani są przed rozpoczęciem egzaminu do wgrania pliku pracy (format pliku: PDF) w aplikacji MS Teams (Zespół-Kanał-Ogólny-Pliki).

Egzamin kierunkowy:

 • Termin I: 15 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 13.01.2021 r.
 • Termin II: 29 stycznia 2021 r. (piątek) - rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w dziekanacie wraz z kompletem dokumentów do dnia 27.01.2021 r.

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 • Metalurgia: 22 stycznia 2021 r. (piątek) , od godz. 9:00
 • Inżynieria Materiałowa: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , od godz. 9:00
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 21, 22 stycznia 2021 r. (czwartek, piątek) , od godz. 8:00  

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:  

 • Metalurgia: 01.02.2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00.
 • Inżynieria Materiałowa: 01.02.2021 r. (poniedziałek), od godz. 9:00.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 01.02.2021 (poniedziałek), od godz. 9:00  

Egzamin wstępny na stacjonarne studia II stopnia (terminy):

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2020/2021):

DOKUMENTY ORAZ ZASADY REJESTRACJI PROJEKTU DYPLOMOWEGO INŻYNIERSKIEGO

UWAGA: W związku z przeprowadzaniem obron w trybie zdalnym student zobowiązany jest do złożenia podczas rejestracji pracy dyplomowej dodatkowo poniższego oświadczenia.

Opłatę za wydanie dyplomu należy dokonać na konto bankowe Wydziału. Numer konta dostępny poniżej w sekcji OPŁATY

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I-go STOPNIA

Absolwent zgłasza się do dziekanatu po odbiór dyplomu z wypełnioną KARTĄ ODEJŚCIA.  

DOKUMENTY  

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH  

 

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze letnim 2020/21

 

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021 r.

Dyplomowanie magisterskie

Terminy obron prac magisterskich (lipiec 2021):

 

 • Recykling i Metalurgia: 
  • 6.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 30.06.21
  • 20.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 14.07.21
  • 27.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 21.07.21
 • Inżynieria Produkcji i Jakości:
  • 5.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 29.06.21
  • 19.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 13.07.21
  • 28.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 22.07.21
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (ścieżka: Inżynieria Nowych Materiałów):
  • 8.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 02.07.21
  • 15.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 09.07.21
  • 22.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 16.07.21
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych (ścieżka: Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Materiałów):
  • 6.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 30.06.21
  • 20.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 14.07.21
  • 27.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 21.07.21
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych:
  • 13.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 07.07.21
  • 26.07.21 (sala 116B) - rejestracja pracy w USOS/APD do dnia 20.07.21

UWAGA! Osoby, które zakończą proces  rejestracji w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na rejestrację prac będą bronić się w kolejnym najbliższym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

Obrony prac magisterskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).

Termin obrony oraz godzina egzaminu dyplomowego będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

Kolejne obrony planowane są na wrzesień, a ich daty zostaną podane do wiadomości publicznej pod koniec lipca.  

 

 

DOKUMENTY:  

Praktyki studenckie

Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych/Inżynieria Materiałowa
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

 • Metalurgia
  dr inż. Piotr Palimąka
  A-2, III p., pok. 306
  tel. 12 617 26 71, palimaka@agh.edu.pl

 • Inżynieria Produkcji i Jakości / Zarządzanie Inżynieria Produkcji
  dr inż. Kinga Korzeń
  A-2, przyziemie p.06
  tel. 12 617 26 53, kkorzen@agh.edu.pl

 

Wytyczne w sprawie odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk na WMN w roku akademickim 2020/2021

Praktyki możesz realizować w następujących przedsiębiorstwach.

Dokumenty:

Umowa

Wzór sprawozdania

Dziekanat

Studia I i II stopnia:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

  lic. Anna Kaczor
  tel.: (12) 617 26 50
  pok.: 117
  e-mail: akaczor@agh.edu.pl

Studia I stopnia:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

Studia II stopnia:

 • Recykling i Metalurgia
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

  mgr inż. Agnieszka Skrzekut
  tel.: (12) 617 26 55
  pok.: 117
  e-mail: aoruba@agh.edu.pl

 Studia II stopnia:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Studia III stopnia - studia doktoranckie

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Sprawy socjalne:

 • Stypendia
 • Zapomogi
 • Ubezpieczenia

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek - godz. 10:00-13:00
 • wtorek - godz. 10:00-13:00
 • środa: dziekanat nieczynny
 • czwartek - godz. 10:00-13:00
 • piątek - godz. 10:00-13:00

Termin dyżuru dla studentów Prodziekana ds. Kształcenia i studenckich:

 • piątek w godz. 11.30-13.00 

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostosowując je do indywidualnej sytuacji.  

 

Podania elektroniczne o wpis na semestr zawierające plan semestralny należy wysyłać w pliku pdf WYŁĄCZNIE ze skrzynki mailowej z domeny AGH na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl

 

Formularze zgłoszeń

 

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzoryr wniosków o stypendium socjalne i oświadczenia dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Utracone legitymacje

http://www.cp.agh.edu.pl/utracone-els/

Numer konta bankowego Wydziału Metali Nieżelaznych

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

Projekty dla studentów

csm_power_logo_duze_c677336200

 

POWER 3.5 II


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18, Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy, Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

W ramach projektu,  na Wydziale Metali Nieżelaznych zostaną sfinansowane w latach 2021-2022 następujące działania:

 • Nieżelazny staż – płatne staże w przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych dla studentów,
 • Zagraniczne wizyty studyjne studentów w europejskich przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych,
 • Certyfikowane szkolenia dla studentów (Autocad, Solidworks, Metody NDT, metalografia) itp.

Wydziałowe Biuro Projektu

Erasmus plus

 

PROGRAM ERASMUS+


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
Kontakt:

bud. A-2, IIp, pok. 214
tel: +48 12 617 41 28
e-mail: rkowalik@agh.edu.pl


Rola Koordynatora Wydziałowego

 • rekrutacja studentów na wyjazd na studia za granicę na Wydziale
 • pomoc  studentowi w przygotowaniu programu studiów (uzgodnienie Learning Agreement) ze szczególną dbałością o ustalenie prawidłowej liczby punktów ECTS,
 • współpraca w tym zakresie z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Uczelnianym,
 • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą dokumentów dot. rekrutacji w terminie podanym przez DWZ:

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Doktoranckie Koło Naukowe „deFORM”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH akawecki@agh.edu.pl

przewodnicząca: Małgorzata Zasadzińska, malgozas@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "De Re Metallica"

Przejdź na www

opiekun:  dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. pietstan@agh.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe „Tytan”

Przejdź na www

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. gboczkal@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „LIDER"

Przejdź na www

opiekun: dr Bożena Boryczko bbor@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji