Studenci

Studia I stopnia

Opiekunowie I roku

 

Recykling i Metalurgia


dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH
A-2, II p., pok. 217
tel.: (12) 617 41 26
e-mail: mlb@agh.edu.pl

Inżynieria Metali Nieżelaznych


dr inż. Anna Wąsik
A-2, I p., pok. 106b
tel.: (12) 617 26 87
e-mail: anna.wasik@agh.edu.pl

Inżynieria Produkcji i Jakości


dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH 
A-2, Ip., pok. 103a
tel.: (12) 617 26 48
e-mail:
 monika.walkowicz@agh.edu.pl

Rozkład zajęć

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2021/22

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 r.

Informacja dot. organizacji zajęć i sesji egzaminacyjnej dla studentów VII semestru.

Dyplomowanie inżynierskie

Informujemy, że egzamin kierunkowy będzie przeprowadzany w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy UPEL.

 
EGZAMIN KIERUNKOWY:

 • Termin I: : 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) godz. 9:00 (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w USOS/APD do dnia 11.01.2022 r., godz. 23:59)
 • Termin II: 27 stycznia 2022 r. (czwartek) (rejestracja projektu/pracy inżynierskiej w USOS/APD do dnia 24.01.2022 r., godz. 23:59)

UWAGA! Osoby, które zakończą proces  rejestracji pracy w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na złożenie pracy będą przystępować do egzaminu kierunkowego w kolejnym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

 

Egzamin dyplomowy – inżynierski (obrona pracy dyplomowej):

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w I terminie:

 • Metalurgia: 19.01.2022 (środa)
 • Inżynieria Materiałowa: 19.01.2022 (środa) oraz 20.01.2022 (czwartek)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 19.01.2022 (środa) oraz 20.01.2022 (czwartek)

Dla osób, które zaliczą ogólny egzamin kierunkowy w II terminie:  

 • Metalurgia: 31.01.2022 (poniedziałek)
 • Inżynieria Materiałowa: 31.01.2022 (poniedziałek)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 31.01.2022 (poniedziałek) oraz 01.02.2022r (wtorek)

Obrony prac inżynierskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).
Godzina egzaminu dyplomowego oraz numer sali będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

Terminy egzaminów wstępnych na  studia stacjonarne II stopnia znajdują się w zakładce Kandydaci.

 

PYTANIA NA EGZAMIN KIERUNKOWY (2021/2022):

Wymogi edytorskie pisania prac dyplomowych

Zasady Rejestracji Projektu Dyplomowego Inżynierskiego (pdf)

Proces dyplomowania - instrukcja dostępna pod adresem https://www.usos.agh.edu.pl/usos-dla-studenta/

 

Odbiór dyplomów https://www.sdp.agh.edu.pl/dyplomy-2021/
 

DOKUMENTY:  

Informacje

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Studenci I roku zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu następujących dokumentów:

 • semestralnego planu zajęć (skan w pliku pdf zawierający podpis studenta należy przesłać ze skrzynki mailowej zarejestrowanej w domenie AGH na adres wmndziekanat@agh.edu.pl lub oryginał planu złożyć w Dziekanacie).
  Sam plan semestralny obowiązuje jedynie na I semestrze od kolejnych semestrów należy składać podanie o wpis na semestr uzupełniony zgodnie z indywidualną sytuacją każdego studenta (wzory podań dostępne są na stronie internetowej WMN w zakładce studenci – dokumenty i formularze).
 • oryginału zaświadczenia lekarskiego (wydanego na podstawie skierowania na badanie otrzymanego przy rekrutacji).

Odbiór w Dziekanacie legitymacji studenckich i zaświadczeń o statusie studenta możliwy jest od dnia 1 października br.


INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA WPISÓW NA SEMESTR

(Dotyczy osób, które posiadają zaliczone i wpisane do systemu USOS oceny
ze wszystkich form przedmiotów w danym semestrze).

 

PRZYPOMINAMY, ŻE STUDENT MA OBOWIĄZEK WPISAĆ SIĘ NA SEMESTR W CIĄGU TYGODNIA OD ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 możliwe jest składanie podań o wpis na semestr zawierających plan semestralny w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty zarejestrowanej w domenie AGH.  
Wzory podań o wpis na semestr znajdują się na stronie Wydziału Metali Nieżelaznych
w zakładce studenci – dokumenty i formularze (podania o wpis na semestr obowiązują od drugiego semestru studiów I stopnia i drugiego semestru studiów II stopnia. Osoby przyjęte na I rok studiów po rekrutacji składają sam plan semestralny, który może również zostać przesłany w formie skanu w pliku pdf).

 

Podania o wpis na semestr zawierające plan semestralny lub w przypadku studentów I semestru jedynie plan semestralny należy wysyłać w postaci skanu z podpisem studenta (plik pdf) na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl.  

W temacie wiadomości należy bezwzględnie wpisać w zachowanej kolejności: Kierunek studiów, stopień studiów (I lub II), Nazwisko i Imię.

 

Uwaga: Należy dokładnie sprawdzić zgodność danych na podaniach o wpis na semestr zawierających plan semestralny przed ich wysłaniem w formie elektronicznej! Będą rozpatrywane podania wysyłane tylko z domeny AGH !

Studia II stopnia

Rozkład zajęć - studia stacjonarne

Terminy Konsultacji Pracowników WMN

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2021/22

UWAGA! Zamieszczony rozkład jest rozkładem wstępnym i będzie ulegał modyfikacjom. Ostatnia aktualizacja: 14.10.2021 r.

Dyplomowanie magisterskie

Terminy obron prac magisterskich (październik 2021):

 

 • Inżynieria Produkcji i Jakości - 15.10.21 - sala 116B
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych: ścieżka Zaawansowane Technologie Przetwórstwa Metali - 19.10.21 - sala 116B

UWAGA! Osoby, które zakończą proces  rejestracji w systemie USOS/APD po datach wyznaczonych na rejestrację prac będą bronić się w kolejnym najbliższym terminie (za ostateczną datę rejestracji system uznaje datę opinii Recenzenta).

 

Obrony prac magisterskich będą przeprowadzane w formie stacjonarnej na Wydziale (Student zabiera na obronę jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej).

Termin obrony oraz godzina egzaminu dyplomowego będą widoczne po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie USOS.

 

 

Odbiór dyplomów https://www.sdp.agh.edu.pl/dyplomy-2021/

 

DOKUMENTY:  

Informacje

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA WPISÓW NA SEMESTR

(Dotyczy osób, które posiadają zaliczone i wpisane do systemu USOS oceny
ze wszystkich form przedmiotów w danym semestrze).

 

PRZYPOMINAMY, ŻE STUDENT MA OBOWIĄZEK WPISAĆ SIĘ NA SEMESTR W CIĄGU TYGODNIA OD ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 możliwe jest składanie podań o wpis na semestr zawierających plan semestralny w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty zarejestrowanej w domenie AGH.  
Wzory podań o wpis na semestr znajdują się na stronie Wydziału Metali Nieżelaznych
w zakładce studenci – dokumenty i formularze (podania o wpis na semestr obowiązują od drugiego semestru studiów I stopnia i drugiego semestru studiów II stopnia. Osoby przyjęte na I rok studiów po rekrutacji składają sam plan semestralny, który może również zostać przesłany w formie skanu w pliku pdf).

 

Podania o wpis na semestr zawierające plan semestralny lub w przypadku studentów I semestru jedynie plan semestralny należy wysyłać w postaci skanu z podpisem studenta (plik pdf) na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl.  

W temacie wiadomości należy bezwzględnie wpisać w zachowanej kolejności: Kierunek studiów, stopień studiów (I lub II), Nazwisko i Imię.

 

Uwaga: Należy dokładnie sprawdzić zgodność danych na podaniach o wpis na semestr zawierających plan semestralny przed ich wysłaniem w formie elektronicznej! Będą rozpatrywane podania wysyłane tylko z domeny AGH !

Praktyki studenckie

Pełnomocnicy Dziekana ds. Praktyk:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych/Inżynieria Materiałowa
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

 • Metalurgia
  dr inż. Piotr Palimąka
  A-2, III p., pok. 306
  tel. 12 617 26 71, palimaka@agh.edu.pl

 • Inżynieria Produkcji i Jakości / Zarządzanie Inżynieria Produkcji
  dr inż. Grzegorz Włoch
  A-2, I p., pok. 112
  tel.12 617 44 43, grzegorz.wloch@agh.edu.pl

 

Wytyczne w sprawie odbywania i zaliczania obowiązkowych praktyk na WMN w roku akademickim 2020/2021

Praktyki możesz realizować w następujących przedsiębiorstwach.

Dokumenty:

Umowa

Wzór sprawozdania

Dziekanat

Studia I stopnia:

 • Metalurgia
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Metali Nieżelaznych

Studia II stopnia:

 • Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Studia III stopnia, Szkoła Doktorska

Renata Konopczak
tel.: (12) 617 26 79
pok.: 118
e-mail: rekon@agh.edu.pl

Studia I stopnia:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

Studia II stopnia:

 • Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Inżynieria Produkcji i Jakości

lic. Anna Kaczor
tel.: (12) 617 26 50
pok.: 117
e-mail: akaczor@agh.edu.pl

Ubezpieczenia zdrowotne

Praktyki studenckie

Sprawy socjalne:

 • stypendia
 • zapomogi

mgr Ewa Kurkowska-Mróz
tel.: (12) 617 26 90
pok.: 118
e-mail: kurkowskamroz@agh.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Skrzekut
(długotrwała nieobecność)
tel.: (12) 617 26 55
pok.: 117
e-mail: aoruba@agh.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:

 • poniedziałek - godz. 10:00-13:00
 • wtorek - godz. 10:00-13:00
 • środa: dziekanat nieczynny
 • czwartek - godz. 10:00-13:00
 • piątek - godz. 10:00-13:00

Termin dyżuru dla studentów Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia:

 • piątek w godz. 11.30-13.00 

Dokumenty i Formularze

Wzory dokumentów

Poniższe podania stanowią wzory, które STUDENT powinien zmodyfikować dostosowując je do indywidualnej sytuacji.  

 

Podania elektroniczne o wpis na semestr zawierające plan semestralny należy wysyłać w pliku pdf WYŁĄCZNIE ze skrzynki mailowej z domeny AGH na adres e-mail: wmndziekanat@agh.edu.pl

 

Formularze zgłoszeń

 

Poniższe zgłoszenia należy wypełniać komputerowo i składać w formie papierowej w dziekanacie.

Pomoc materialna

Stypendia Socjalne

Studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Wzoryr wniosków o stypendium socjalne i oświadczenia dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Wszelkie aktualne wnioski i dokumenty są dostępne pod adresem: https://www.agh.edu.pl/studenci/sprawy-bytowe/

Zwrot stypendium

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z Funduszu stypendialnego (np. z powodu utraty statusu studenta, zmiany sytuacji materialnej, pomyłek w wypłacie stypendiów) powinny odbywać się tylko i wyłącznie na poniższy numer rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego "Fundusz stypendialny środki z dotacji":

95 1130 1150 0012 1083 6920 0004  

Dom Studnecki

Informacje dla studentów AGH (studiów stacjonarnych I i II stopnia) zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w roku akademickim 2020/2021 są publikowane na stronie systemu centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem http:/akademik.agh.edu.pl.
https://akademik.agh.edu.pl/

Numer konta bankowego Wydziału Metali Nieżelaznych

NUMER KONTA BANKOWEGO WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH:
Bank Pekao S.A. 09 1240 4722 1111 0000 4857 0714

Projekty dla studentów

csm_power_logo_duze_c677336200

 

POWER 3.5 II


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18, Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski - Prorektor ds. Współpracy, Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2023

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

W ramach projektu,  na Wydziale Metali Nieżelaznych zostaną sfinansowane w latach 2021-2022 następujące działania:

 • Nieżelazny staż – płatne staże w przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych dla studentów,
 • Zagraniczne wizyty studyjne studentów w europejskich przedsiębiorstwach branży metali nieżelaznych,
 • Certyfikowane szkolenia dla studentów (Autocad, Solidworks, Metody NDT, metalografia) itp.

Wydziałowe Biuro Projektu

Erasmus plus

 

PROGRAM ERASMUS+


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH
Kontakt:

bud. A-2, IIp, pok. 214
tel: +48 12 617 41 28
e-mail: rkowalik@agh.edu.pl


Rola Koordynatora Wydziałowego

 • rekrutacja studentów na wyjazd na studia za granicę na Wydziale
 • pomoc  studentowi w przygotowaniu programu studiów (uzgodnienie Learning Agreement) ze szczególną dbałością o ustalenie prawidłowej liczby punktów ECTS,
 • współpraca w tym zakresie z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem Uczelnianym,
 • dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą dokumentów dot. rekrutacji w terminie podanym przez DWZ:

Uczelnie współpracujące z WMN w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH,

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe „WIRE”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, gk@agh.edu.pl

przewodniczący: Jakub Bem, jakub.bem@samarzad.agh.edu.pl

Doktoranckie Koło Naukowe „deFORM”

Przejdź na facebooka

opiekun: dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH akawecki@agh.edu.pl

przewodnicząca: Małgorzata Zasadzińska, malgozas@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe "De Re Metallica"

Przejdź na www

opiekun:  dr hab. inż. Stanisław Pietrzyk, prof. nadzw. pietstan@agh.edu.pl

 

Studenckie Koło Naukowe „Tytan”

Przejdź na www

opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. nadzw. gboczkal@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Doskonalenie jakości"

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Sandra Puchlerska spuchler@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „AluminaTI”

Przejdź na www

opiekun: dr inż. Tomasz Skrzekut skrzekut@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „LIDER"

Przejdź na www

opiekun: dr Bożena Boryczko bbor@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „Heksagon”

opiekun: dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH kula@agh.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe „InScience”

opiekun: dr hab. inż. Magdalena Luty-Błocho, prof. AGH mlb@agh.edu.pl

Biblioteka Wydziałowa

Usytuowanie: A-2, II p., pok. 206

Telefon: 012 617 26 44

Prowadzący bibliotekę: mgr Dariusz Buła

Godziny otwarcia:

 • pn. - pt. 9.00 - 14.00
 • śr. - nieczynne

Tematyka zbiorów:
metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja, zarządzanie jakością, inżynieria produkcji

 

Legitymacje Studenckie

mLegitymacje

AGH udostępnia „mLegitymację” studencką, którą można pozyskać za pośrednictwem systemu USOS.

Zgodnie z prawem jest to legitymacja studencka, ale wyświetlana na ekranie telefonu.

Więcej informacji wraz z instrukcją pozwalającą na uzyskanie mLegitymacji można znaleźć na stronie: www.usos.agh.edu.pl

Utracone legitymacje

Utracone legitymacje: https://www.sdp.agh.edu.pl/karty-elektroniczne-cke/utracone-els/

Wniosek o wydanie ELS

UBPO

Przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

Informujemy, że studenci, którzy według Sylabusa mają realizować obowiązkowy przedmiot humanistyczny  z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych z UBPO wybierają go z Bloku Humanistyczno – Społecznego.

Uwaga ! W bazie UBPO pojawił się nowy Blok Innowacyjny. Każdy student może według własnych zainteresowań, nieodpłatnie realizować przedmiot z tego bloku jako przedmiot dodatkowy spoza semestralnego planu zajęć. Studenci przed dokonaniem rejestracji na przedmiot dodatkowy muszą uzyskać pisemną zgodę Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na realizację przedmiotu dodatkowego (wzór podania dostępny jest w zakładce dokumenty i formularze) oraz umieścić go w semestralnym planie zajęć, w tabeli pod nazwą „przedmiot dodatkowy”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli student zdecyduje się na realizację przedmiotu dodatkowego musi go zaliczyć (w przeciwnym razie traktowany jest on jako brak i przy dokonywaniu wpisu na kolejny semestr, student musi wykazać go w przedmiotach zaległych oraz uiścić opłatę za powtarzanie przedmiotu w wysokości 10zł/godz. Punkty ECTS nie wliczają się do deficytu).

Aktualne informacje dot. UBPO oraz terminy rejestracji na przedmioty dostępne są pod adresem https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/