Pracownicy

Informacje

Informacja dla pracowników WMN dot. dyplomowania :

Szczegółowe informacje dot. zasad dyplomowania, terminów egzaminów, obowiązujące zarządzenia Rektora AGH i inne potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo w zakładce studenci/odpowiednio studia I lub studia II stopnia/dyplomowanie inżynierskie lub dyplomowanie magisterskie. Zakładki aktualizowane są na bieżąco więc gorąco zachęcamy do korzystania z nich.

Instrukcja dla nauczycieli akademickich dot. dyplomowania w systemie USOS/APD:
https://www.cok.agh.edu.pl/usos-instrukcje-nauczyciele-akademiccy

Biuro Dziekana

Dyrektor Administracyjny

Sekcja Obsługi Projektów

Pracownicy


Aktualności dotyczące konkursów


NCBiR

NAWA

MNiSZW

FE

Dokumenty i formularze