Pracownicy

Biuro Dziekana

Dyrektor Administracyjny

Sekcja Obsługi Projektów

Pracownicy


Ewelina Jakubowska- Antonik

Bożena Miga 

Małgorzata Pata 

Danuta Stańkowska

Renata Trzesińska

Anna Wielgosz-Nowak

Aktualności dotyczące konkursów


 

NCBiR

NAWA

MNiSZW

FE

Linki do formularzy i dokumentów