Inżynieria Produkcji i Jakości background

Inżynieria Produkcji i Jakości

Liczba absolwentów

80 rocznie

Lat nauki

5 lat

Stopień naukowy

Magister

Inżynieria Produkcji i Jakości image

Opis

Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom nabyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność metali nieżelaznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej. Dzięki modułowej konstrukcji programu kształcenia i dużej liczbie przedmiotów obieralnych kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości pozwala na kształcenie specjalistów o zintegrowanych w tym zakresie kompetencjach. Efekty uczenia się są ulokowane w dyscyplinie inżynieria materiałowa (dyscyplina wiodąca) i w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości (dyscyplina dodatkowa).

Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownik laboratoriów w zakładach przemysłowych i i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje (do wyboru) dwie ścieżki dyplomowania:  

  • Ścieżka 1 – Inżynieria produkcji i logistyka
  • Ścieżka 2 – Zarządzanie jakością

Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne instytucje managementu, jakości, zakłady projektowania, przetwórstwa metali nieżelaznych.

Ścieżki dyplomowania

Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

Ścieżka Dyplomowania

Zarządzanie jakością

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,.

Ścieżka Dyplomowania

Inżynieria produkcji i logistyka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo lectus,.

Firmy

Branża

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.