Egzamin kierunkowy online – II termin

Egzamin kierunkowy będzie się odbywał na platformie UPeL, obejmuje 50
pytań testowych (test jednokrotnego wyboru).


Czas trwania egzaminu: 1 h (60 minut)


Pytania są losowane z podanej puli.
Ilość wyświetlanych pytań na stronę: 1
Metoda nawigacji: sekwencyjna, co oznacza, że nie ma możliwości
powrotu do poprzedniego pytania.
Całościowa informacja zwrotna będzie zawierała jedynie ilość zdobytych
punktów, % oraz ocenę – widoczne tuż po próbie.


Termin egzaminu (II termin): 29.01.2021 r.


Kierunek: Metalurgia – godz. 9.00
Kierunek: Inżynieria Materiałowa – godz. 9.00
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – godz. 9.00

 

Więcej informacji dot. obron inżynierskich dostępna w zakładce STUDENCI: Sekcja DYPLOMOWANIE INŻYNIERSKIE.

 

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostanie przeprowadzony próbny test na platformie UPeL. Do starostów poszczególnych kierunków,z odpowiednim wyprzedzeniem, zostanie przesłane hasło do testu. Będą Państwo mieli możliwość sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie.

Wstecz