Egzamin kierunkowy online – wytyczne

Egzamin kierunkowy będzie się odbywał na platformie UPeL, obejmuje 50
pytań testowych (test jednokrotnego wyboru).


Czas trwania egzaminu: 1 h (60 minut)


Pytania są losowane z podanej puli.
Ilość wyświetlanych pytań na stronę: 1
Metoda nawigacji: sekwencyjna, co oznacza, że nie ma możliwości
powrotu do poprzedniego pytania.
Całościowa informacja zwrotna będzie zawierała jedynie ilość zdobytych
punktów, % oraz ocenę – widoczne tuż po próbie.


Termin egzaminu (I termin): 15.01.2021 r.


Kierunek: Metalurgia – godz. 9.00
Kierunek: Inżynieria Materiałowa – godz. 11.00
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – godz. 13.00

 

Więcej informacji dot. obron inżynierskich dostępna w zakładce STUDENCI: Sekcja DYPLOMOWANIE INŻYNIERSKIE.

____

Wstecz