Egzamin magisterski dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (17.12.2020) oraz Metalurgia (18.12.2020)