Erasmus+ - rekrutacja na rok akademicki 2024/25

Studenci chętni do wyjazdów w roku akademickim 2024/2025 na studia w ramach programu Erasmus+ mogą składać aplikacje do dnia 15 kwietnia 2024. W przypadku praktyk prowadzony jest nabór ciągły. 

Studenci kandydujący na stypendium w ramach programu Erasmus+ powinni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach Centrum Spraw Międzynarodowych:

Dokumenty należy składać w Dziekanacie, pok. 118 lub bezpośrednio u Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus: pokoju 214, budynek A2 

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+
dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Wstecz