Informacja dot. liczby stypendiów rektora w roku akademickim 2021/2022