Informacja dot. możliwości realizacji prac dyplomowych we współpracy z firmą Bulten, z zakresu druku 3D z metalu.

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość realizacji prac dyplomowych w zespole prof. Krzysztofa Żaby, we współpracy z firmą Bulten, z zakresu druku 3D z metalu, w następujących obszarach tematycznych:

1.Weryfikacja/porównanie właściwości mechanicznych proszku M350 w zestawieniu z stalą narzędziową 1.2709 (M300) dla modeli drukowanych w technologii PBF.
2.Teoretyczne i praktyczne zastosowanie narzędzi drukowanych 3D w procesie kucia na zimno. Wyznaczenie zależności między porowatością narzędzi redukujących, a ich wytrzymałością.
Testy ściskania na prasie i porównanie wyników z QFORM.
3.Zbudowanie bazy materiałowej przy wykorzystaniu testu kompresji (na zimno / ciepło) jako danych wejściowych do programów symulacyjnych QFORM/SIMUFACT.
Materiały: 23MNB4, 30MnB4 (9300), 17B2 (9170)
4.Symulacja testu wibracyjnego bazując na możliwościach programu Nastran/Fusion360 i zestawienie ich z wynikami uzyskanymi na maszynie Junker.
5.Opracowanie narzędzi do kucia na zimno jako kombinacji dwóch różnych materiałów np M300 oraz spiek typu G, wyprodukowanych za pomocą technik wytwarzania przyrostowego.

Wstecz