Komunikat dot. Prolongaty Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) oraz Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich (ELD)