Komunikat dot. przydziałów miejsc w domach studenckich Miasteczka Studenckiego AGH dla doktorantów i pracowników AGH na rokakademicki 2021/2022.