Komunikat dot. terminu składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024