Komunikat dot. wypłaty świadczeń dla studentów w miesiącu lipcu