Komunikat Prorektora ds. Studenckich w sprawie terminów składania wniosków o stypendium rektora w roku akademickim 22/23