Komunikat Prorektora ds. Studenckich w sprawie terminów składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.