Konkurs PTM- Edycja 2021

Przypominamy o tym, że konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu Inżynierii Materiałowej za rok 2020 trwa do końca maja b.r.

Warunki konkursu:

 1. Dyplom oraz nagroda finansowa przyznawana jest przez Prezesa PTM
  na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa
 2. W konkursie mogą uczestniczyć  osoby, które w 2020 roku
  obroniły rozprawę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa
 3. Nagroda pieniężna wynosi 5 000 zł i jest przyznawana jako
  dofinansowanie do konferencji krajowej lub zagranicznej wskazanej przez
  laureata konkursu
 4. Wniosek o przyznanie nagrody składa promotor pracy doktorskiej
  w terminie do 31 maja 2021 roku.

  na adres:
  Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica w Krakowie
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  Wniosek powinien zawierać:
  • Jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej
  • Opinię promotora
  • Kopie recenzji rozprawy
  • CV osoby stającej do konkursu wraz z dorobkiem publikacyjnym
Wstecz