Kształcenie

Rekrutacja I i II stopień

Zasady rekrutacji

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 reguluje Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.   Aktualne przepisy regulujące zasady rekrutacji umieszczane są w dziale KANDYDACI strony głównej AGH w sekcji Dokumenty rekrutacyjne.   Przewodnik “Krok po kroku” przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:  

Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Jakości i Produkcji są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 105.  

Kierunek INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 80.  

Kierunek RECYKLING I METALURGIA

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunku Recykling i Metalurgia są przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości. Pod uwagę brane są oceny z jednego z przedmiotów: matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii. Przewidywany limit miejsc wynosi 25.  

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Wydział Metali Nieżelaznych prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów:  

Kierunek INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Kierunek INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH

Ścieżki dyplomowania:

 • Inżynieria nowych materiałów
 • Zaawansowane technologie przetwórstwa
 • Modern Materials, Design and Application

Ważne informacje W przypadku kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych wybór ścieżki dyplomowania w języku polskim następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej. W przypadku chęci studiowania w języku angielskim, należy dokonać deklaracji na etapie rekrutacji. Wydział zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia ścieżki prowadzonej w języku angielskim w przypadku małej liczby chętnych. Kandydat może wówczas podjąć kształcenie w języku polskim, a po pierwszym semestrze dokonać wyboru jednej z dwóch proponowanych ścieżek dyplomowania.

Kierunek MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH

  Ścieżki dyplomowania:

 • Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce
 • Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

Ważne informacje W przypadku kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych wybór ścieżki dyplomowania następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej.  

Kierunek RECYKLING I METALURGIA

  Ścieżki dyplomowania:

 • Metalurgia Metali Krytycznych
 • Recykling i Ochrona

Ważne informacje   W przypadku kierunku Recykling i Metalurgia wybór ścieżki dyplomowania następuje po pierwszym semestrze. W przypadku małej liczby chętnych na daną ścieżkę dyplomowania, Dziekan może podjąć decyzję o uruchomieniu tylko jednej.    

Egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia

Zgodnie z KALENDARZEM REKRUTACJI egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Metali Nieżelaznych odbędzie się w dniu: CYKL REKRUTACYJNY 1 - 5 lutego 2021 roku CYKL REKRUTACYJNY 2 - 12 LUTEGO 2021 roku   Zestawy pytań obowiązujących na egzaminie wstępnym na poszczególne kierunki studiów II stopnia:  

Zgodnie z zapisami zawartymi w §6 ust.8 oraz ust. 9 Uchwały nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 roku: Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.   Uznawalność egzaminu kierunkowego na Wydziale Metali Nieżelaznych:

 • Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa (egz. kierunkowy zdany w roku 2021) - Inżynieria Metali Nieżelaznych
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (egz. kierunkowy zdany w roku 2021) - Inżynieria Produkcji i Jakości
 • Absolwenci kierunku Metalurgia (egz. kierunkowy zdany w roku 2021) - Recykling i Metalurgia

Wydziałowy Zespół ds. Rekrutacji

dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH – e-mail: bleszcz@agh.edu.pl
dr inż. Justyna Grzyb – e-mail: jgrzyb@agh.edu.pl
dr inż. Grzegorz Włoch – e-mail: grzegorz.wloch@agh.edu.pl  

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus + 

Koordynator ds. Współpracy w ramach projektu Erasmus + 

 • dr hab. inż. Remigiusz Kowalik, prof. AGH

Kontakt:

Rola Koordynatora Wydziałowego

Szczegóły dotyczące programu Erasmus

Uczelnie współrpacujące w ramach programu Erasmus +

1) Politecnico di Torino, Włochy - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

2) Universitat de les Illes Balears, Palma, Hiszpania - dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

3)Universitat Wien, Austria – Koordynator Programu – dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. nadzw.

4) Technische Universitat Dresden, Niemcy – dr inż. Bartosz Sułkowski

5) Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja – koordynator dr hab. Ewa Rudnik

6)  Bulgarian Academy of Science , Sofia, Bulgaria- koordynator umowy dr hab. Ewa Rudnik