Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora 2023/2024