Lista rankingowa wniosków rekomendowanych przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych do Nagrody Rektora za rok 2020

Nagroda za działalność dydaktyczną


Indywidualna Dydaktyczna

 • Nagroda I stopnia
  dr hab. Ewa Rudnik, prof. AGH
  Opracowanie i realizacja przedmiotu innowacyjnego „Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały” oraz opracowanie dodatkowych e-learningowych materiałów dydaktycznych z siedmiu przedmiotów
 • Nagroda II stopnia
  dr hab. inż. Joanna Karwan-Baczewska, prof. AGH
  „Zakończenie koordynacji Programu Erasmus+ na Wydziale Metali Nieżelaznych prowadzonego w latach 2000 – 2020”

Zespołowa Dydaktyczna

 • Nagroda II stopnia
  dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH, dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH, dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH, dr inż. Wojciech Ściężor, dr inż. Radosław Kowal, mgr inż. Krystian Franczak, mgr inż. Michał Sadzikowski
  Nowe laboratorium dydaktyczne badań nieniszczących wyrobów z metali nieżelaznych oraz procesów ich wytwarzania

Nagroda za działalność organizacyjną

Zespołowa Organizacyjna

 • Nagroda II stopnia
  dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH, dr inż. Piotr Noga, Kamil Pycia
  Film promocyjny na temat Wydziału przedstawiający metale nieżelazne z perspektywy ich budowy wewnętrznej i wytrzymałości

 

Odwołania od wyników kwalifikacji można składać do Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych (Biuro Dziekana, pawilon A2, pok. 226) do dnia 15 maja 2021.

Wstecz