Lista rankingowa wniosków rekomendowanych przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych do Nagrody Rektora za rok 2021

Nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Nagroda I stopnia

 • dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz, prof. AGH
  Nagroda za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Nagroda za działalność dydaktyczną

Nagroda indywidualna
Nagroda III stopnia

 • dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH
  Opracowanie nowego przedmiotu w języku angielskim „Fundamentals of Non-Ferrous Metals Science”.

Nagroda zespołowa
Nagroda III stopnia

 • dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH, dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH, dr inż. Szymon Kordaszewski, dr inż. Kinga Korzeń, dr inż. Radosław Kowal, dr inż. Andrzej Nowak, dr inż. Wojciech Ściężor, mgr inż. Krystian Franczak, mgr inż. Michał Sadzikowski,
  Zespół stanowisk dydaktyczno-badawczych dotyczących badań właściwości elektrycznych i cieplnych materiałów oraz konstrukcji.

Nagroda III stopnia

 • dr inż. Piotr Noga, dr inż. Tomasz Skrzekut
  Stanowisko dydaktyczno-badawcze dotyczące właściwości zmęczeniowych wyrobów z metali nieżelaznych.

Nagroda III stopnia

 • dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH, dr inż. Łukasz Kuczek, dr inż. Sandra Puchlerska, mgr inż. Maciej Balcerzak
  Stanowisko dydaktyczno-badawcze do procesu kształtowania przyrostowego blach.

Nagroda za działalność organizacyjną

Nagroda indywidualna
Nagroda III stopnia

 • dr inż. Michał Stępień
  Zaprojektowanie oraz wykonanie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych do wykonywania doświadczeń fizykochemicznych oraz działalność organizacyjna w zakresie gospodarki odczynnikami chemicznymi.

Nagroda zespołowa
Nagroda II stopnia

 • dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH, dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH, dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH, dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka, dr inż. Łukasz Kuczek, dr inż. Dawid Kutyła, dr inż. Ilona Nejman, dr inż. Piotr Palimąka, dr inż. Sandra Puchlerska, dr inż. Michał Stępień, Kamil Pycia, mgr inż. Maciej Balcerzak, mgr inż. Anna Jędraczka, mgr inż. Katarzyna Skibińska, mgr inż. Monika Wojtysiak, inż. Jakub Bem, inż. Kinga Gemel
  Za działania na rzecz promocji Wydziału Metali Nieżelaznych.

Nagroda III stopnia

 • dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH, dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH
  „Nieżelazny Staż” – realizacja I edycji programu praktyk technologicznych POWER dla studentów Wydziału Metali Nieżelaznych w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych.

 

Odwołania od wyników kwalifikacji można składać do Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych (Biuro Dziekana, pawilon A2, pok. 226) do dnia 20 kwietnia 2022r.

Wstecz