Lista rankingowa wniosków rekomendowanych przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych do Nagrody Rektora za rok 2022

Nagroda za działalność dydaktyczną

Nagroda indywidualna

 • Nagroda II stopnia
  dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. AGH
  Opracowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych z chemii.
 • Nagroda III stopnia
  dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH
  Skrypt: Podstawy nanomateriałów i nanotechnologii.

Nagroda zespołowa

 • Nagroda: dyplom
  dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH, dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH, dr inż. Wojciech Ściężor, dr inż. Szymon Kordaszewski, dr inż. Kinga Korzeń, dr inż. Radosław Kowal, mgr inż. Krystian Franczak, mgr inż. Michał Sadzikowski
  Nowe laboratorium dydaktyczne komputeryzacji i cyfryzacji technologii materiałowych.

Nagroda zespołowa

 • Nagroda: dyplom
  dr hab. inż. Krzysztof Żaba, dr inż. Łukasz Kuczek, dr inż. Sandra Puchlerska, mgr inż. Maciej Balcerzak
  Budowa wielofunkcyjnego stanowiska dydaktyczno-badawczego przeznaczonego do procesu kształtowania plastycznego blach z wykorzystaniem narzędzi elastomerowych.

Nagroda za działalność organizacyjną

Nagroda indywidualna

 • Nagroda III stopnia
  dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. AGH
  Dwudziestojednoletni okres pracy organizacyjnej w zakresie gospodarowania odczynnikami chemicznymi, odpadami chemicznymi i zużytymi opakowaniami w Katedrze Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych WMN.

Nagroda zespołowa

 • Nagroda II stopnia
  dr inż. Justyna Grzyb, dr inż. Karolina Kołczyk-Siedlecka, dr hab. inż. Anna Kula, prof. AGH, dr inż. Ilona Nejman, dr inż. Magdalena Majchrowska, dr inż. Marcin Mroczkowski, dr inż. Sandra Puchlerska, Kamil Pycia, dr inż. Piotr Osuch, dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH, dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH, Maciej Gądek, dr inż. Michał Jabłoński, mgr inż. Tomasz Kaczor, mgr Bożena Miga, Renata Konopczak, Marcin Koza, dr inż. Łukasz Kuczek, mgr Ewa Kurkowska-Mróz, dr inż. Dawid Kutyła, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH, dr inż. Paweł Ostachowski, Janusz Serafin, dr inż. Małgorzata Zasadzińska, mgr inż. Filip Cebula, mgr inż. Tomasz Michałek, mgr inż. Adrianna Pach, dr inż. Katarzyna Skibińska, mgr inż. Paweł Strzępek, mgr inż. Michał Waląg, mgr inż. Konrad Wojtaszek, mgr inż. Monika Wojtysiak, inż. Karol Czarny, inż. Michał Dudziński, inż. Kinga Gemel, Kamila Kochan, mgr inż. Adrianna Kopania, Iza Marcisz, inż. Patryk Raniuszek
  Organizacja Jubileuszu 60-lecia Wydziału Metali Nieżelaznych
 • Nagroda II stopnia
  dr inż.  Andrzej Nowak, dr inż.  Ilona Nejman, dr inż.  Sandra Puchlerska, dr inż.  Magdalena Majchrowska, dr inż.  Karolina Kolczyk-Siedlecka, dr inż.  Łukasz Kuczek, dr hab. inż.  Anna Kula, prof. AGH, dr inż.  Marcin Mroczkowski, dr inż.  Małgorzata Zasadzińska, dr inż.  Dawid Kutyła, dr inż.  Justyna Grzebinoga, dr inż.  Piotr Noga, dr inż.  Piotr Palimąka, dr inż.  Michał Stępień, dr inż.  Anna Wąsik, dr inż.  Grzegorz Włoch, dr hab. inż.  Krzysztof Żaba, prof. AGH, dr inż.  Michał Jabłoński, dr inż.  Szymon Kordaszewski, dr inż.  Piotr Osuch, dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH, dr inż. Paweł Gromek, dr inż. Katarzyna Skibińska, mgr inż.  Maciej Balcerzak, mgr inż. Filip Cebula, mgr inż. Jacek Madura, mgr inż. Tomasz Michałek, mgr inż. Adrianna Pach, mgr inż. Michał Sadzikowski, mgr inż. Paweł Strzępek, mgr inż. Konrad Wojtaszek, mgr inż. Monika Wojtysiak, mgr inż. Michał Waląg, Tomasz Kaczor, Marcin Koza, Kamil Pycia, inż. Karol Czarny, inż. Kinga Gemel, Józef Baran, Aleksandra Sak, Szczepan Smętek, mgr inż. Krzysztof Zaborowski
  Działania na rzecz promocji Wydziału Metali Nieżelaznych.
 • Nagroda III stopnia
  dr hab. inż. Dariusz Leśniak, prof. AGH, dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH, dr inż. Justyna Grzyb, dr inż. Antoni Woźnicki, prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, prof. dr hab. inż. Wojciech Libura, mgr inż. Jacek Madura, mgr inż. Krzysztof Zaborowski
  Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Wyciskajmy Póki Czas" - WPC 22 Hydro Extrusion Poland.
 • Nagroda III stopnia
  dr inż. Karolina Kołczyk - Siedlecka, dr inż. Kinga Korzeń, dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska, dr hab. inż. Monika Walkowicz, dr inż. Małgorzata Zasadzińska, Renata Konopczak, mgr Ewa Kurkowska-Mróz, mgr Bożena Miga, Kamil Pycia, dr hab. inż. Beata Smyrak
  Organizacja szkoleń, staży, i wizyt studyjnych dla studentów i pracowników Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AH II) nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.
 • Nagroda III stopnia
  prof. dr hab. Piotr Żabiński, dr inż. Karolina Kołczyk -Siedlecka, dr inż. Dawid Kutyła, dr inż. Katarzyna Skibińska, mgr inż. Anna Jędraczka, mgr inż. Monika Wojtysiak, mgr inż. Konrad Wojtaszek
  Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych:
  - 14th International Workshop on Electrodeposited Nanostructure (EDNANO14) w dniach 9 – 11.06, 2022,

  - 12th PAMIR International Conference on Fundamental and Applied MHD w dniach 4 – 8.07, 2022.
 • Nagroda: dyplom
  dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, prof. AGH, dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH, dr inż. Wojciech Ściężor, dr inż. Szymon Kordaszewski, dr inż. Kinga Korzeń, mgr inż. Krystian Franczak, mgr inż. Michał Sadzikowski
  Opracowanie cyklu wykładów i pokazów technologicznych dla szkół średnich promujących ofertę dydaktyczną Wydziału Metali Nieżelaznych.

 

Odwołania od wyników kwalifikacji można składać do Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych (Biuro Dziekana, pawilon A2, pok. 226) do dnia 7 kwietnia 2023r.

 

 

 

Wstecz