Lista rankingowa wniosków rekomendowanych przez Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych do Nagrody Rektora za rok 2023.

NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ

Nagroda indywidualna

 • Nagroda II stopnia
  prof. dr hab. Bogusław Onderka
  Termodynamiczne modelowanie faz stałych metodą Calphad – monografia

Nagroda zespołowa

 • Nagroda I stopnia
  dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, prof. AGH, dr inż. Szymon Kordaszewski, dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH
  Utworzenie na Wydziale Metali Nieżelaznych nowego kierunku studiów inżynierskich: „Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych"

NAGRODA ZA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ

Nagroda zespołowa

 • Nagroda III stopnia
  dr inż. Justyna Grzyb, dr inż.  Michał Jabłoński, dr hab. inż.  Artur Kawecki, prof. AGH, dr inż. Łukasz Kuczek, dr hab. inż.  Anna Kula, prof. AGH, dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska, dr inż. Marcin Mroczkowski, dr inż.  Piotr Noga, dr inż. Paweł Ostachowski, dr inż. Piotr Osuch, dr inż.  Piotr Palimąka, dr inż. Sandra Puchlerska, dr inż.  Ilona Różycka, dr inż. Maciej Sabal, dr inż.  Michał Stępień, dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH, dr inż. Anna Wąsik, dr inż.  Grzegorz Włoch, dr inż. Małgorzata Zasadzińska, dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
  Działania promocyjne Wydziału Metali Nieżelaznych
 • Nagroda III stopnia
  dr inż. Łukasz Kuczek, , dr hab. inż.  Anna Kula, prof. AGH, dr inż. Marcin Mroczkowski, dr inż.  Piotr Noga, dr inż.  Piotr Palimąka, dr inż. Sandra Puchlerska, dr inż.  Ilona Różycka, dr inż.  Michał Stępień, dr hab. inż. Monika Walkowicz, prof. AGH, dr inż. Anna Wąsik, dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH
  Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej ODIM'23 na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH
 • Nagroda III stopnia
  prof. dr hab. Piotr Żabiński, dr hab. inż. Marek Wojnicki, prof. AGH
  Wyróżnienie w konkursie na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLEN S.A."

Odwołania od wyników kwalifikacji można składać do Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych (Biuro Dziekana, pawilon A2, pok. 226) do dnia 19 kwietnia 2024r.

Wstecz