Listy kandydatów w wyborach uzupełniających do: Senatu, Kolegium Wydziału oraz Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa.