Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną, V edycję ochotniczego programu edukacji wojskowej studentów pod nazwą „Legia Akademicka".

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną, V edycję ochotniczego programu edukacji wojskowej studentów pod nazwą „Legia Akademicka

Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Szczegółowe informacje o zakresie programu „Legia Akademicka" można uzyskać pod adresem www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka oraz www.legiaakademicka.agh.edu.pl/zalozenia-projektu/.

Osoby zainteresowanie udziałem w programie powinny zgłaszać się mailowo na adres: legiaakademicka@agh.edu.pl w terminie do 20 listopada.

Wstecz