Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - termin dodatkowy.

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 roku od godz. 9:00 uruchamia dodatkowy termin szkolenia on-line, dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów AGH w roku akademickim 2021/2022.

Szkolenie realizowane jest za pośrednictwem platformy UPeL AGH a szczegóły dotyczące szkolenia, publikowane są w komunikacie na stronie internetowej Sekcji BHP AGH pod adresem:
http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/

Instrukcja logowania na platformę UPeL oraz korzystania z kursu  BHP
online, znajduje się TUTAJ

W szkoleniu powinni uczestniczyć studenci, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali tego obowiązku w poprzednich terminach w roku akademickim 2021/2022. Przypominamy, że szkolenie jest obowiązkowe a brak zaliczenia może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr/rok
studiów.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH
pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH

Wstecz