Obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów AGH online.

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH informuje o uruchomieniu
szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków
kształcenia dla studentów AGH w formie kursu online na platformie
UPeL. Zapisy na kurs odbywają się od 1 marca 2021 od godz. 15:00 CET i
potrwają do dnia 14 marca 2021 roku do godziny 23:59 CET a realizacja
zajęć w ramach kursu, będzie możliwa od momentu zarejestrowania się
do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 23:59 CET. Szczegółowe
informacje (Instrukcja kursu i link do logowania) umieszczone są pod
adresem: http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/


Zgodnie z przyjętymi w AGH zasadami każdemu studentowi, który
ukończył w latach ubiegłych szkolenie dotyczące bezpiecznych i
higienicznych warunków kształcenia w AGH, przysługuje możliwość
przepisania szkolenia bez konieczności odbywania kursu. Szczegóły
dotyczące przepisania znajdują się pod adresem:
http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/


Przypominamy, że brak zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP dla
studentów AGH skutkuje brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów

Wstecz