Oferta pracy w Fabryce Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie.

Logotyp FPE

Oferta pracy na stanowisko: Kontroler jakości

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości (pomiary, ocena wizualna, testy) surowców, wyrobów w trakcie produkcji i wyrobu finalnego,
 • raportowanie wyników badań z przeprowadzonych kontroli,
 • blokowanie wyrobów niezgodnych z wymaganiami oraz odpowiednie ich znakowanie,
 • sporządzanie planów kontroli,
 • wspieranie działań związanych z rozwiązywaniem problemów jakościowych, ciągłym doskonaleniem i rozwojem systemu zarządzania jakością

Nasze wymagania:

 • wykształcenia wyższe techniczne lub student ostatnich lat studiów (preferowane: metalurgia, inżynieria metali, zarządzanie i inżynieria produkcji),
 • umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami kontrolno-pomiarowymi,
 • dobrej znajomości programów MS Office,
 • umiejętności czytania rysunku technicznego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętności kontroli wzrokowej,
 • precyzja, dokładność, rzetelność,
 • umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość zagadnień metrologicznych – mile widziane.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • system premiowy,
 • system świadczeń socjalnych,
 • możliwość przystąpienia do funduszu Pracowniczego Programu Emerytalnego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet opieki medycznej.

CV oraz List motywacyjny można składać:

 • bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu Spółki w Będzinie, ul. Sielecka 1 w godzinach 8:00-14:00,
 • pocztą na wyżej wskazany adres z dopiskiem na kopercie „Kandydat – Kontroler Jakości”,
 • e-mailem na adres: sekretariat@fpesa.com. (w tytule wiadomości należy wpisać „Kandydat – Kontroler Jakości”).

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Oferta musi zawierać oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie przy ul. Sieleckiej 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Fabryka Przewodów
Energetycznych S.A.
Ul. Sielecka 1
42-500 Będzin

Wstecz