Ogłoszenie dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 21/22

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na:

 obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2021/2022.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu.

Kurs dostępny jest pod adresem internetowym: https://upel2.cel.agh.edu.pl/szkolenia/course/view.php?id=118

Hasło do kursu: student2021

Zadaniem Państwa jest zapisanie się na kurs w terminie od 28 września 2021 roku (od godziny 15:00 CET) do 12 października 2021 roku (do godziny 23:59 CET)

oraz zrealizowanie pięciu tematów (wykładów) wraz z odpowiedziami na pytania testowe do każdego tematu najpóźniej do dnia 28 października 2021 roku (do godziny 23:59 CET).

Realizacja tematów odbywa się etapami, rozwiązanie pytań testowych umożliwia przejście do kolejnego tematu.
W przewidzianym czasie można kontynuować kurs od miejsca, gdzie zakończyliśmy etap.
Zaliczenie kursu to zrealizowanie wszystkich pięciu tematów wraz z zaliczeniem pytań testowych w w/w terminie.

Szczegółowa instrukcja do kursu znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.bhp.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/bhp/system/INSTRUKCJA_DO_KURSU_BHP_AGH_DLA_STUDENTOW.pdf


Informacja o zrealizowanym kursie będzie widoczna dla Państwa na platformie UPeL a zaliczenie zostanie odnotowane na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS w późniejszym terminie.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Życzymy powodzenia i bezpiecznego studiowania.

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH"

Wstecz