Pismo dot. procecdury rozdziału miejsc w domach studenckich MS AGH