Pismo Dziekana w sprawie organizacji zajęć praktycznych.