Pismo Prorektora ds. Studenckich w sprawie usprawiedliwienia nieobecności studentów uczestniczących w spotkaniu organizowanym przez CSS w dniu 8 marca br. w ramach Programu ADAPTER