Pismo Prorektora ds. Studenckich w sprawie współpracy Uczelni z Fundacją Edukacyjną im. J. Juzonia