POIR.04.01.04-00-0119/19-00

Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore dla przemysłu morskiego", Baltic Operator Sp. z o.o.(Lider), Akadmeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, okres realizacji: 01.09.2020-28.02.2023


Celem prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach projektu jest opracowanie i wdrożenie modelowego systemu ekspertowego, typu doradczego, do kontroli jakości spoin oraz monitorowania procesu produkcyjnego wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i in-shore, w oparciu o zaawansowany system UT/PA.

Rezultatem projektu będzie dedykowany, modelowy system ekspertowy, opracowany w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne,
a także o charakterystyczne właściwości procesu wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych oraz o diagnostykę połączeń spawanych z wykorzystaniem nowego systemu UT/PA, co przyczyni się m.in. do usprawnienia procesu produkcyjnego przez
automatyzację procesu skanowania w badaniu UT spawów, podwyższenie jakości produkowanych wyrobów przy obniżeniu
kosztów związanych z kontrolą jakości oraz poprawy wykrywalności niektórych rodzajów wad. Wyniki prac badawczych
zastosowane zostaną następnie w produkcji wielkogabarytowych konstrukcji spawanych, sekcji płaskich jednostek
pływających oraz konstrukcji typu most i inne budowle.

Wartość projektu: 4 951 474,68 zł
Wartość dofinansowania: 3 727 581,56 zł

POIR.04.01.04-00-0119-19-00