Program Seeds for the Future

Program Seeds for the Future

Do 7 listopada przyjmowane są zgłoszenia do VIII edycji programu Seeds For The Future a sam program odbędzie się w dniach 22 - 29 listopada 2021 roku.

To sztandarowy, globalny program edukacyjny firmy @Huawei Polska, którego celem jest rozwijanie lokalnych talentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umożliwienie budowania kontaktów międzykulturowych dla studentów na całym świecie.

Tegoroczna edycja przyniesie szereg nowości - m.in. bardziej rozbudowany program, nowe tematy, zróżnicowane kursy i wiele więcej!
Dla zwycięzców 8-ej edycji Seeds for the Future (najlepsza 10) przewidziano atrakcyjne nagrody (laptopy/tablety/słuchawki), a także w przyszłości szansę odbycia stażu i propozycji pracy w Huawei Polska.


Uczestnicy programu będą mieć również – oprócz możliwości poszerzenia wiedzy nt. technologii – niepowtarzalną okazję na networking międzynarodowy i wymianę międzykulturową z kolegami

z ponad 100 krajów oraz liczne seminaria z lokalnymi i zagranicznymi ekspertami.

Aby wziąć udział w programie, studenci powinni podesłać następujące materiały:

  1. CV
  2. Wykaz ocen ze studiów wraz ze średnią (w przypadku studentów 1 roku może to być skan wyników z matury),
  3. List motywacyjny (400-600 słów) lub 3-minutowe video (autoprezentacja), uzasadniającego chęć udziału, zainteresowanie branżą ICT oraz zapał do nauki
  4. Opcjonalnie inne materiały (certyfikaty/dyplomy pow. z ICT, artykuły naukowe itd.)
  5. Klauzula informacyjna z zaznaczonymi polami (w załączniku)
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłorocznej edycji (zgoda jest dobrowolna, nieobowiązkowa)

 

Więcej informacji w załączonych materiałach oraz na stronie: https://seedsforthefuture.pl oraz na Facebooku @SeedsForTheFuturePolska
O wynikach rekrutacji aplikanci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie 16-18 listopada.

Wstecz