Publiczna obrona mgr inż. Moniki Mitki

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,


że w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 12.00
w sali HA102, I p. pawilon A2
odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


mgr inż. Moniki Mitki


TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Wpływ lokalnych warunków odkształcenia na własności wybranych stopów magnezu w procesie ciągłego wyciskania typu Continuous Rotary Extrusion (CRE)”

Promotor:
prof. Wojciech Misiołek
Lehigh University, USA
Promotor pomocniczy:
dr inż. Marzena Grega, prof.  IMN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Romana Śliwa
Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Magdalena Bieda-Niemiec, prof. Instytutu
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk  

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej Rady Dyscypliny Materiałowej AGH.

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI
NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                    

PRZEWODNICZĄCA RADY
DYSCYPLINYINŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz