Publiczna obrona mgra inż. Bartosza Jurkiewicza

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCY I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,


że w dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 11.00
w sali 101 (zmiana z HA102), I p. pawilon A2
odbędzie się


PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


mgra inż. Bartosza Jurkiewicza


TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania wpływu parametrów procesu ciągnienia na wytrzymałość zmęczeniową drutów w gat. EN AW-1370 stosowanych w napowietrznych przewodach elektroenergetycznych"

Promotor: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH
Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Jabłoński

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Robert Kruzel, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy
doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI
NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                    

PRZEWODNICZĄCA RADY
DYSCYPLINYINŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz