Publiczna obrona Mgra inż. Krystiana Franczaka

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
informują,

że w dniu 25 października 2023 r. o godz. 13.00
w sali HA102, I p. pawilon A2
odbędzie się 

 PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Mgra inż. Krystiana Franczaka

 TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania stopów Cu-Sc przeznaczonych na elementy do systemów zgrzewania oporowego” 

Promotor: Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, Prof. AGH
Promotor pomocniczy: Dr inż. Wojciech Ściężor

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
Uniwersytet Zielonogórski 
Dr hab. inż. Jarosław Jasiński, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądowych
 

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

 

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI
NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                    

PRZEWODNICZĄCA RADY
DYSCYPLINYINŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz