Publiczna obrona Mgra inż. Michała Sadzikowskiego

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

informują,

że w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10.00
w sali HA102, I p. pawilon A2

odbędzie się  

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Mgra inż. Michała Sadzikowskiego 

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania nad zastosowaniem złomów lin nośnych i przewodów jezdnych do wytwarzania nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej”

Promotor: Dr hab. inż. Grzegorz Kiesiewicz, Prof. AGH
Promotor pomocniczy: Dr inż. Wojciech Ściężor

 
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
Uniwersytet Zielonogórski 
Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. PW
Politechnika Warszawska
 

Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

 

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI
NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

                    

PRZEWODNICZĄCA RADY
DYSCYPLINYINŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz