Publiczna obrona pracy doktorskiej M.Gniełczyka

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE ZAPRASZAJĄ NA PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ


Mgr. inż. Marka Gniełczyka, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. o godz. 11.00  w sali 102HA, I p. pawilon A2

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Badania nad metodami syntezy i własnościami kompozytów aluminium-grafen i aluminium-nanorurki węglowe"

Promotor: dr hab. inż. Beata Smyrak, Prof. AGH, Promotor pomocniczy:  dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski, Prof. AGH
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera Politechnika Warszawska oraz dr hab. inż. Jarosław Jasiński, Prof. NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Wstecz