Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Chat-Wilk

DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
oraz
PRZEWODNICZĄCA I RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA MATERIAŁOWA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

informują,

że w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w sali 102 HA, I p. pawilon A2

odbędzie się  

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Karoliny Chat-Wilk

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ:
„Elektrochemiczne otrzymywanie antykorozyjnych powłok stopowych Zn-Ni-Mn o właściwościach superhydrofobowych" 

Promotor:
dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. AGH 

Recenzenci: 
Prof. dr hab. Grzegorz Sulka
Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Piotr Ozga, prof. PAN
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 

 Z treścią pracy doktorskiej można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej AGH. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczone jest na stronie internetowej BIP AGH

DZIEKAN
WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

             

PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia

Wstecz